Preporod

Switch to desktop

Iz riznica mudrosti (6)

Dunjaluk je trošna kuća

 

Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže: “Znajte da život na ovom svijetu nije drugo do igra, i razonoda, i uljepšavanje, i međusobno hvalisanje i nadmetanje imecima i brojem djece! Primjer za to je bilje čiji rast poslije kiše oduševljava nevjernike, ono zatim buja, ali ga poslije vidiš požutjela, da bi se na kraju skršilo. A na onom svijetu je teška patnja i Allahov oprost i zadovoljstvo; život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje.”[1]

 

Prenosi Ebu Hurejre da je Poslanik, a.s., rekao:

“Tri stvari spašavaju, tri uništavaju; tri su stepena i tri iskupa. Stvari koje spašavaju su: strah od Allaha javno i tajno, držati se Pravog puta u siromaštvu i bogatstvu, zatim pravednost u radosti i srdžbi. Stvari koje uništavaju su: jaka škrtost, slijeđenje prohtjeva i visoko mišljenje o sebi. Stepeni su: širenje selama, hranjenje siromaha i klanjanje noću dok ljudi spavaju. Iskupi su: upotpuniti abdest u hladnim noćima, pružati korak ka skupovima i čekati namaz nakon namaza.”

 

Jednom prilikom je halifa Omer b. Abdul-'Aziz uputio pismo Hasanu El-Basriju u kojem od njega traži da mu napiše knjigu koja će sadržavati pitanja dunjaluka i ahireta, pa mu je Hasan odgovorio: ''Dunjaluk je san, a ahiret java, dok je smrt nešto između toga. A mi smo kao u zamršenim snovima. Ko sa sobom svodi račun, taj se okoristio, a ko taj odnos ne razumije, propao je. Ko sagledava posljedice – uspijeva; ko se pokori svojoj strasti – zaluta; onaj ko bude blag – prosperirat će. Ko bude bogobojazan - spasit će se. Ko uzme pouku - bit će prosvijetljen. Ko bude prosvijetljen - razumjet će. Ko razumije - saznat će. Onaj koji sazna - primijenit će znanje. Ako pogriješiš - povrati se. Ako se pokaješ -  prođi se. Ako ne znaš - upitaj. Ako se rasrdiš - suzdrži se.''[2]

 

Ebu Hamid El-Gazali pripovijeda: ’’Vidio sam u Indžilu ovu izreku Isâ’a, a.s: "Od časa kada se umrli stavi na tabut, pa dok se donese do groba, morat će odgovoriti na četrdeset pitanja. Kao prvo pitanje Bog će postaviti ovo: 'Robe, godinama si nastojao da uljepšaš svoj vanjski izgled prema ljudima, a svome izgledu prema Meni nisi posvetio ni sat pažnje. Ja sam svaki dan gledao u tvoje srce i govorio ti: ’’Stojiš okružen svim mogućim Mojim dobrima, a radiš za drugoga, jesi li ti gluh pa ne čuješ?!"[3]

 

 

 

Neki pjesnik je izrecitovao:

’’Teško onom ko se dunjalukom zabavlja,

velika nadanja su ga zanijela.

Ili se ne budi iz zaborava

sve dok mu se Sudbina ne približi.

Smrt dolazi iznenada,

a kabur je sanduk djela.

Strpi se pred iskušenjima Ovog svijeta,

jer nema smrti bez određenja.’’[4]

 

Prenosi se da je Poslanik Muhammed, a.s., rekao:

“Ko osvane žaleći se na probleme života, taj zaista kao da se na Gospodara svoga žali. Ko osvane zbog ovosvjetskih stvari tužan, na Allaha srdit je osvanuo. A ko se ugleda na bogataša i njegovo bogatstvo izgubio je dvije trećine svoje vjere.”[5]

 

Ibn Hazm El-Endelusi je kazao: ’’Manjkavost ovog svijeta se sastoji u tome što se imetak i lijep glas najčešće nađu u onih koji ih nisu dostojni niti ih zaslužuju.’’[6]

 

Ebu Bekr , r.a., je rekao: “Tri se stvari ne mogu postići trima: bogatstvo željom, mladost bojenjem kose, niti zdravlje lijekovima.”[7]

 

Rekao je Osman, r.a.: “Ko se odrekne dunjaluka, zavoljeće ga Allah dž.š; ko ostavi grijehe, zavoljeće ga meleki, a ko riješi nadanja muslimana, zavoljeće ga muslimani.”[8]

 

Jedan čovjek od Benu Izraelićana je sakupio osamdeset kovčega nauke i nije se okoristio od svega toga. I objavi Allah, dž.š., njihovom vjerovjesniku da kaže tom sakupljaču: “Kada bi sakupio mnogo nauke, neće ti koristiti ako ne budeš radio po trima stvarima:

- nemoj voljeti dunjaluk jer on nije kuća vjernika;

- nemoj se družiti sa šejtanom jer on nije drug vjernika,

- i nemoj nikome zlo nanijeti jer to nije zanimanje vjernika.”[9]

 

Bišr Hafi je rekao: „Slast onog svijeta neće osjetiti onaj ko želi da ga ljudi poznaju.“[10]

 

Prenosi se od Jahja b. Muaza er-Razija: “Blago onome ko ostavi dunjaluk prije nego što on njega ostavi, i izgradi sebi mezar prije nego što u njega uđe, i obraduje Gospodara svoga prije nego što Ga sretne.”[11]

 

Salih El-Merkadi je prolazio kraj nekih kuća i reče: "Gdje su tvoja čeljad prijašnja, gdje su tvoji stanovnici negdašnji?" Odazva mu se neko: "Njihov trag se zatro, ispod zemlje su im tijela nestala, a djela su im ostala privezana kao ogrlice oko vratova."[12]

Sufjan Es-Sevri je rekao: „Biti isposnik ne znači oblačiti grubu odjeću i jesti opor hljeb, već znači ne vezati srce za ovaj svijet i skratiti svoje nade.“[13]

PRIPREMIO HFZ. MURIZ MEŠIĆ

 [1] El-Hadid, 20

[2] Al-Na'mah, Ibrahim, Riznica mudrosti muslimanskih velikana, Travnik, 2008.g., str. 190

[3] El-Gazali, Muhammed, Ejjuhel-veled, Tuzla, bez god. izdanja, str. 10

[4] El Askalani, Ibn Hadžer, Priprema za dan povratka, Sarajevo, 1999.g., str. 6

[5] Ibid

[6] El-Endelusi, Ibn Hazm; Liječenje duša, Sarajevo, 1989.g., str. 8

[7] El Askalani, Ibn Hadžer, Priprema za dan povratka, Sarajevo, 1999.g., str. 7

[8] Ibid

[9] Ibid

[10] Feriduddin M. Attar, Izabrane izreke i mudrosti sufija, Kulturni centar I.R.I., Sarajevo, 2004.g., str. 5

[11] El Askalani, Ibn Hadžer, Priprema za dan povratka, Sarajevo, 1999.g., str. 7

[12] Ibid

[13] Feriduddin M. Attar, Izabrane izreke i mudrosti sufija, Kulturni centar I.R.I., Sarajevo, 2004.g., str. 5

Eksterni linkovi su samo radi informacije. Preuzeti tekstovi i komentari nisu nužno i stavovi Redakcije. Također sadržaj foruma je isključivo stav i mišljenja članova.

Top Desktop version