Propisi hadža: Ko mora obaviti hadž

Tradicija
Typography

Propis četvrti: Koji su uslovi da bi neko bio obavezan obaviti hadž?

 

 Pet je uslova da bi neko bio obavezan obaviti hadž: 1. islam; 2. pamet; 3. punoljetstvo; 4. mogućnost i 5. prisustvo mahrema za ženu. Neki dodaju i sigurnost puta, ali to je uslov izvršenja a ne obaveznosti. Prva tri spomenuta uslova (islam, pamet i punoljetstvo) ne odnose se samo na izvršenje hadža nego na sve šerijatske dužnosti, kao što su namaz, post i dr. Četvri uslov – mogućnost – je objelodanjen ajetom: ¨...koji god se tamo zaputiti može (meni'steta'a ilejhi sebila)!¨ - kao i Vjerovjesnikovim sunnetom, tj. da mogućnost podrazumijeva opskrbu i prevezno sredstvo. Prenosi se da je Vjerovjesnik, a. s., rekao: ¨Ko posjeduje poputbinu i prevozno sredstvo kojim će stići do Kabe, a ne obavi hadž, umrijet će smrću jevreja ili kršćanina.¨ To je zato što je Uzvišeni u Svojoj Knjizi rekao: ¨I Allaha radi nek' ljudi Hram hodočaste, koji god se tamo zaputiti može (meni'steta'a ilejhi sebila)! Od Ibn Omera se prenosi da je Allahov Poslanik bio upitan o spomenutim Allahovim Riječima, pa je odgovorio: ¨Riječ sebiil/mogućnost je poputbina i prevezno sredstvo.¨

 

Džessas kaže: ¨Pod uslovom mogućnosti ne ograničava se samo pojam opskrbe i prevoznog sredstva, jer bolesna osoba koja strahuje za svoje zdravlje, starac koji ne može podnijeti putovanje ili mu ono pričinjava poteškoće kao i svako onaj ko nije u mogućnosti da dođe do Kabe, takvi nisu u mogućnosti otići na hadž makar i posjedovali opskrbu i prevozno sredstvo. Na to ukazuje i činjenica da Allahov Poslanik kada je rekao - da mogućnost podrazumijeva opskrbu i prevozno sredstvo - nije namjeravao spomenuti sve uslove koji se podrazumijevaju pod pojmom mogućnosti. On je time samo namjeravao da opovrgne mišljenje koje kaže da ako je neko u mogućnosti da ode na hadž pješice a nema pri sebi opskrbu i prevezno sredstvo, da je takva osoba dužna obaviti hadž. Poslanik je pojasnio da se obaveza izvršenja hadža odnosi na prevezno sredstvo a ne na pješačenje.¨

 Što se tiče petog uslova (prisustvo mahrema za ženu), njega smo ranije objasnili, a opet Allah najbolje zna!