Tradicija

Hafiz Emrah Litrić iz Bihaća je, bez sumnje, jedan od naših najjači hafiza Kur'ana, po pitanju kvalitete hifza.
Svima je dobro poznato razilaženje islamskih pravnika (fukaha) po pitanju klanjanja dva rekata sabahskog sunneta nakon što je imam s džematom otpočeo klanjanje farza. Šafi'i smatra da, ako je džemat…
Pri povratku sa Oprosnog hadždža Muhammed, a.s., je 18. zu-l-hidždžeta 10. godine po Hidžri (17. marta 632. godine) održao govor (hutbu) ashabima kod izvora Humm (Gadir Humm).
U kur'anskom pojmovnom instrumentariju, jedan od temeljnih pojmova jeste ajet. Ajet, upotrijebljen u kur'anskom rječniku, u sebi nosi višestruke i slojevite semantičke vrijednosti.
Gospodar svijetova od nas traži da budemo muslimani - praktični vjernici, da budemo mumini - oni koji očituju dobrotu kroz dobra djela i da budemo muhsini - oni koji žele…
Općenito, arapski pojam 'aqīdah, koji se obično prevodi na bosanski jezik kao dogma ili kredo [creed], rezerviran je za ovodunjalučke ugovore ili dogovore[1] između ljudi.
Laž, potpuna suprotnost Istini, izaziva smrt svake kulture.
Koliko god pojedini smatrali ovu temu nebitnom i prevaziđenom, ipak nas naša stvarnost koju živimo obavezuje da o njoj uvjek govorimo.
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro