Tradicija

Prvi dio teksta Brak između muslimana i nemuslimanke – šerijatska pravila i smjernice
Od jutros se smijem i ne mogu da prestanem. Imam veliku brigu se popeti danas na mimber, ne do' dragi Allah, mogo' bi se i gore nasmijati.
Mudri Lukman savjetuje svoga sina da bude ponizan/skroman, pa kaže: “I ti ne okreći arogantno (osiono, oholo) obraz svoj ljudima, niti po Zemlji nadmeno hodi! Zaista, Allah ne voli hvalisavog…
Hvala Allahu Uzvišenom na svim blagodatima. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu čistu porodicu i vjerne ashabe.
Duhovno učenje islama čini nas otvorenim prema ljudskoj univerzalnosti i sa svojom prirodnošću gradi mostove prema muškarcima i ženama drugih vjera, čak i sa svim humanistima, agnosticima, ateistima, koji brinu…
Vrijeme (lat. tempus, grč. χρόνος) je jedan od osnovnih pojmova u religiji, filozofiji i nauci. Allah, dž.š., u Njegovom Plemenitom Govoru, u suri el-'Asr (Vrijeme koje ništi), zaklinje se u…
Musliman mora biti oprezan, ne smije dopustiti da ga varaju, a Poslanik a.s. kaže: „Ko nas vara nije od nas.“
“Mi ti objavljujemo Knjigu zbog svih ljudi – samu istinu; onaj ko bude išao Pravim putem sebi će koristiti, a onaj ko bude išao stranputicom – sebi će nauditi, ti…
Određivanje ciljeva, važan je element čovjekovog životnog puta ka uspjehu. Parametri koji određuju uspjeh nisu uvijek, i kod svakoga, isti. Oni se oblikuju shodno kontekstu vremena i prostora, odnosno religije…
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro