Na osnovu jednog deftera od 1. safera 1161. (1. februara 1748.) godine, pouzdano se može utvrditi da je tada ova služba postojala i u sultan Bajezidovoj (Carevoj) džamiji u Foči…
Koji je razlog pa muslimani danas jedni drugima postaju neprijatelji, jedni druge omalo-važavaju, proglašavaju nevjernicima, šalju u Džehennem i općenito zašto šire i učestvuju u među-muslimanskoj netrpeljivosti? Da li je…
Ne smijemo dozvoliti da se zatvaramo u uskolokalne okvire i da, promovirajući bošnjaštvo, od sebe udaljavamo, ne samo kršćane, hrišćane i Jevreje, nego i mnogobrojne Bosance i Hercegovce koji će…
Bez presedana, al-Muhāsibī je najveći kritičar “čiste vjere” u muslimanskoj duhovnoj i intelektualnoj misli.
Jedna od najvrednijih odlika islama jeste to što je on univerzalna i sveobuhvatna vjera. Ona obuhvata sve segmente ljudskog života i ne razdvaja ibadete (obredoslovlje) od etike i morala, niti…
Post je po važnosti drugi vjerski obred a označava apstinenciju od hrane, pića i tjelesnog (seksualnog) uživanja i to u vremenskom intervalu od zore pa do zalaska sunca. Tom prilikom…
Ajeti današnjeg džuza su ajeti sure En-Nisa (Žene)
Nakon mjeseca redžeba, evo danas završava mjesec ša’ban, a od večeras nastupa blagoslovljeni mjesec ramazan. Dva prethodna mjeseca su bila izvanredna prilika da se pripremimo za najodabraniji mjesec ramazana. Naravno,…
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro