U radu će biti govora o „vahju“ – Božanskom otkrovenju ili objavi. U suštini, da bismo znali tačno značenje nekog termina koji dolazi sa drugog jezika, moramo istražiti o pravom…
Abdullah ibn Selam ibn Haris, Ebu Jusuf je bio jevrejski rabin koji je živio u Jesribu, tj. u Medini. Bio je vrlo poštovan i cijenjen od strane svih stanovnika Medine,…
Ove godine, ako Bog da, idem na jedno sportsko takmičenje u grad koji je udaljen preko 100 km od mog grada. Jesam li obavezan postiti dok sam na putu? Kada…
Neke naznake o koristi posta, prepoznatljive u riječima komentatora hadisa, a koje su potvrdila neka savremena naučna istraživanja
Naravno, svima nam je zajednička želja da ramazan provedemo na najljepši mogući način i potpuno se okoristimo svim njegovim fadiletima. Otuda su i redovi koji slijede, zapravo, skromni pokušaj da…
Na osnovu jednog deftera od 1. safera 1161. (1. februara 1748.) godine, pouzdano se može utvrditi da je tada ova služba postojala i u sultan Bajezidovoj (Carevoj) džamiji u Foči…
Koji je razlog pa muslimani danas jedni drugima postaju neprijatelji, jedni druge omalo-važavaju, proglašavaju nevjernicima, šalju u Džehennem i općenito zašto šire i učestvuju u među-muslimanskoj netrpeljivosti? Da li je…
Ne smijemo dozvoliti da se zatvaramo u uskolokalne okvire i da, promovirajući bošnjaštvo, od sebe udaljavamo, ne samo kršćane, hrišćane i Jevreje, nego i mnogobrojne Bosance i Hercegovce koji će…
Stranica 1 od 103
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro