digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Rekordan broj hadžija sa Sanskog medžlisa

Autor: S. Omić Avgust 07, 2017 0

Sinoć, 05.08.2017., nakon akšam-namaza upriličena je zajednička ikrar dova za ispraćaj ovogodišnjih hadžija koji na časni hadžski put idu sa područja našeg Medžlisa.

Prema riječima imama Hamzibegove džamije, Mirsad ef. Sedića, ove godine iz džemata Medžlisa IZ Sanski Most ide rekordan broj hadžija, njih trideset i devet i to su samo oni koji na hadž putuju iz BiH.

Brojni vjernici-ice, rodbina i prijatelji ovogdišnjih hadžija došli su na sinošnji ikrar kako bi zajedničkom dovom ispratili „Allahove goste“. Iako veoma vruć i sparan dan ali i noć, Hamzibegova džamija je ipak bila puna onih koji su željeli i na ovaj poželjeti hadžijama hairli put, u nadi da će i oni biti u njihovim dovama na časnim mubarek mjestima Mekke i Medine.

Kratak i nadasve sadržajan vazu-nasihat prisutnima uputio je dr. hfz. Elvir ef. Duranović koji je na sinošnju ikrar dovu došao sa svojom dvojicom braće, također hafiza, hafizom Zaimom i Almirom koji su na hadž došli ispratiti rođaka Suada i njegovu hanumu Đulsu. Pored njih, i hafiz Safet ef. je iz Zenice došao kako bi ispratio naše hadžije.

Suad je inače mutavelija Hamzibegovog džemata, rodom iz džemata Divičani kod Jajca. Vrijedi spomenuti da je na njihovu sinošnju ikrar dovu došao pun autobus čestitih Divičana koji su željeli biti s njima u ovom lijepom životnom trenutku. Hvala im na tome!

Spomenimo na kraju i to da se Medžlis IZ Sanski Most sa svojim imamima svake godine potrudi saznati i za naše Sanjane-ke koji iz inostranstva kreću put hadža, te ih u dovi i predstavljanju naših hadžija spomenuti.

Do sinošnje ikrar dove, saznali smo za 13 naših hadžija iz inostranstva, te njihova imena donosimo i ovdje, unaprijed tražeći halala od eventualno drugih hadžija do čijih imena nismo došli ili koji nam se nisu javili.

Ovdje donosimo imena naših hadžija koji na hadždž putuju iz BiH i inostranstva:

1.       KARAJKOVIĆ AHMET

2.       KARAJKOVIĆ SENIJA

3.       AVDIĆ AJKA

4.       MALEŠEVIĆ SUVAD

5.       MALEŠEVIĆ ĐULSA

6.       HADŽIĆ RAHMO

7.       HADŽIĆ GOSPE

8.       KESEDŽIĆ VAHID

9.       KESEDŽIĆ RAJFA

10.   REDŽIĆ HARIS - BEDEL ZA MAJKU KADU

11.   REDŽIĆ ASMIRA

12.   ĐULAN MUSTAFA

13.   ĐULAN FATIMA

14.   BALTIĆ ŠEFIK

15.   BALTIĆ FATIME

16.   PAŠALIĆ ENES EF. - BEDEL ZA RAHM. MAJKU ALMASU

17.   PAŠALIĆ MIDHETA - BEDEL ZA KUKAVICA HASIBU

18.   PAŠALIĆ MUHAMED

19.   HASIĆ FAHRUDIN

20.   HASIĆ FADILA

21.   BEŠIĆ ZEJNIL

22.   MEDIĆ ZIKRO

23.   REKIĆ ASIMA

24.   TROŽIĆ HUSE

25.   HUSIĆ DURSUMA - BEDEL ZA RAHM. SINA MIRNESA

26.   TROŽIĆ ISMETA

27.   HAJDEROVIĆ SENA

28.   JUSIĆ AMIR EF. - BEDEL ZA RAHM. ČANIĆ ELVIRA

29.   HAŽBIĆ RAŠID

30.   KALTAK MEHMED

31.   KARABEG SADIKA

32.   VELIĆ RAMIZ

33.   VELIĆ NURE

34.   IMŠIREVIĆ AJKA

35.   BENIĆ EJUB

36.   RAHMANOVIĆ AHMED EF. - BEDEL ZA BOTIĆ (LIHOVIĆ) NEFU

37.   ŠEKIĆ SUAD EF.

38.   ŠEKIĆ EMIRA

39.   ŠUPUK DŽEVAD - BEDEL ZA OCA RAHM. EDHEMA

 

IZ AUSTRIJE (džemat „Bosna“ – Beč):

40.   BILAJBEGOVIĆ EŠEF - BEDEL ZA RAHM. NAZIFU DUNIĆ

41.   BILAJBEGOVIĆ KELIMA - BEDEL ZA HAJRIJU DUNIĆ

42.   GAZIBARA DŽEVAD

IZ NJEMAČKE:

43.   AVDIĆ ILIJAZ

44.   AVDIĆ SAMKA

45.   MEHIĆ ELVIR

46.   MEHIĆ IZETA

47.   MUJADŽIĆ HUSEIN

IZ ŠVICARSKE:

48.   JAKUPOVIĆ MIDHET  - BEDEL ZA MAJKU MEJRU

49.   SINANOVIĆ ZEJNIL

IZ SAUDIJSKE ARABIJE:

50.   BILAJBEGOVIĆ EMELIN - BEDEL ZA AHMETA REDŽIĆA

51.   FARIS DELIĆ - BEDEL ZA RAHM. BATIĆ SEJADA

52.  DIJANA FEJZIĆ - BEDEL ZA RAHM. SEFEROVIĆ VELIDU

 

Uzvišenog Gospodara molimo da našim hadžijama i hadži hanumama olakša obavljanje petog islamskog šarta – hadždža, krune čovjekovih ibadeta, da im hadždž primi, te im obećanu nagradu podari.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine