digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Djeca i crtani filmovi

Autor: Adna Zulić Decembar 05, 2018 0

Razgovarajte sa djecom o TV sadržajima koje prate

Zasigurno ste se nekad zapitali zašto djeca tako neumorno gledaju crtane filmove, to je često prvo što traže kada se probude, gledaju ne trepću pa čak i reprize. Kreatori crtanih filmova upošljavaju timove psihologa, ali i 'male raje' koji će im reći šta je to djeci interesantno i kako da zaokupe njihovu pažnju.

Kroz crtane filmove djeci je omogućeno da prate zgode i nezgode malih junaka, koji su najčešće naslikani baš kao djeca (malog rasta, krupnije glave i pri tome im se daje dječiji glas) i rasplet situacije u kojoj su se animirani junaci našli. Pregršt je ideja za igru, ohrabrenja za razvoj radoznalosti i kreativnost kod djece,  razvijanje ljubavi prema životinjama, moralne i životne lekcije, identifikacija sa neobičnim likovima koji su junaci i spasitelji. Sve nabrojano odnosi se na crtane filmove koji su osmišljeni kao edukativne priče. Međutim, s druge strane postoje i crtani filmovi koji su namijenjeni starijim uzrastima djece ili čak odraslima (takvi crtani filmovi su često sarkastičnog sadržaja, kroz anegdote donose situacije kroz koje prolazimo u životu, a nerijetko su uključeni i neprimjereni sadržaji i pogrdno izražavanje, scene nasilja i sl.), ili čak crtani filmovi bez ikakve edukativne pozadine, sa likovima nesrazmijernih dijelova tijela, bez polnosti (što vodi ka zaključku da smo onog spola kojeg želimo biti), likovi se služe radnjama iz autističnog spektra pokreta i dr. što veoma lahko može dovesti dijete do konfuzije.

Na roditeljima je velika obaveza da prate sadržaje koje njihovi mališani gledaju. Razmotrite glavne likove, njihov govor i ponašanje, strukturu porodice koja se pojavljuje u crtanom filmu, odnos prema roditeljima i drugim ljudima, jezik na kojem je snimljen crtani. Konačno, neminovno je povesti računa o vremenu koje mališani provode uz televiziju, imajte na umu da praćenje TV sadržaja nije komunikacija i neće kod djece razviti potrebu za komuniciranjem, osim ako ćete razgovarati  o emisijama koje dijete gleda.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine