50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Poslanik i savremena pedagogija: Neki od savjeta za kvalitetno provođenje vremena sa djecom

Autor: Novembar 02, 2015 0

 

Vjerovatno nekima još nije jasno šta je zapravo floor time? To je vrijeme koje roditelj provodi sa svojim djetetom poklanjajući mu punu, nepodijeljenu pažnju. To je vrijeme ispunjeno aktivnostima koje dijete želi. Ono bira i organizuje igru, vodi razgovor ili govori roditelju ono što želi. Uloga roditelja je da prati dijete i aktivno učestvuje u svemu, ali bez namjere da preuzme vođstvo i nametne nešto svoje. Dr. Grinspen kaže: "Vrijeme na podu pokazuje vašem dijetetu da se možete spustiti na njegov nivo i ostati zainteresovani za njega". Upućeni znaju da to djetetu daje ogromno i prekrasno osjećanje da ga razumijete i volite onakvog kakvo je ono zaista. Vrijeme na podu podržava emocionalni razvoj djeteta jer mu daje bezbjednu mogućnost da se otvori i da sa roditeljem gradi odnos poverenja, pažnje i podrške. Vrijeme na podu unapređuje odnos između roditelja i djeteta, otkriva zajednička interesovanja, razvija empatiju i razumijevanje za dijetetov unutrašnji svijet, jača osjećanje ljubavi. Vrijeme na podu pozitivno utiče i na ponašanje dijeteta. Izlivi bijesa, cmizdrenje, tuča često su pozivi za pažnjom. Dijete koje je ima dovoljno, razvija prihvatljive obrasce ponašanja. Konačno, pola sata čitanja ili ćaskanja pod jorganom prije spavanja dati će dijetetu osjećanje da u tom trenutku ne postoji niko drugi sa kim bi vi više želeli da budete, osjećanje da ste samo njegovi, što mu jača samopouzdanje, osjećanje vrijednosti, prihvaćenosti, i preplavljuje ga osjećanjem ljubavi. Čak i laik može vidjeti da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., bez ikakvog akademskog obrazovanja svojim ponašanjem postizao sve navedene efekte.

NEKI OD SAVJETA ZA KVALITETNO PROVOĐENJE VREMENA SA DJECOM

Dr. Grinspen poručuje: „Ako ste spremni da provodite vrijeme na podu sa vašim djetetom, imajte na umu sledeće:

Učinite ga svakodnevnom navikom - Predvidljivost i pouzdanost ovog vrijemena dijetetu više znače nego sama dužina vremena  kojeg mu posvećujete. Svakodnevna zajednička igra od tridesetak minuta bolja je od pokušaja da se nadoknadi hroničan nedostatak pažnje povremenim potpunim trudom.

Nemojte ga uslovljavati - Nemojte prekidati vrijeme na podu kada vam se čini da se dijete loše ponaša. Dijetetu je preko potrebno osjećanje da ga volite i kada uradi nešto loše. Ne koristite ovo vrijeme kao nagradu ili kaznu za ponašanje dijeteta.

Odvojite bar 30 minuta dnevno - Topao odnos, pun ljubavi i nježnosti se ne može razviti za pet minuta usputnog ćaskanja. Da bi upoznali svoje dijete u potpunosti i da bi vaša komunikacija postala kvalitetna potrebno je vrijeme.

Fokusirajte se potpuno - Ovo vrijeme u potpunosti posvetite dijetetu - isključite televizor, uključite telefonsku sekretaricu, ne mislite na radne obaveze... Predajte se u potpunosti vašem dijetetu.

Pustite dijete da vodi - Više slušajte i pratite dijete. Ako ono želi da mu neznano koji put za redom čitate istu priču, učinite to. Ako želi da lijepite sličice u album i pričate o fudbalerima i njihovim postignutim golovima na raznim utakmicama, također učinite to. Opustite se i nemojte unapred imati određena očekivanja o tome šta bi dijete trebalo da radi ili priča.

Ostanite uključeni - Podjednako je važno da dijete vodi glavnu reč i da roditelj pritom ne ostane pasivan. Naprotiv, budite aktivni učesnik i pravi partner djetetu. Tako, kada vaša kćerka priprema čaj za svoje lutke, nemojte odsutno primetiti "O, lutkice piju čaj!"  Umjesto toga pitajte "Šta ja treba da radim? Jesam li ja jedan od gostiju ili sam tvoj pomoćnik?" i sl. To će otvoriti putove ka interakciji. 

Na kraju navedimo još jedan hadis da vidimo koliko su sve savremene instrukcije bile zastupljene u postupcima  Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: Ebu Ja'la prenosi od Omera ibn El-Hattaba, r.a., da je rekao: „Vidio sam Hasana i Husejna na ramenima Allahovog Poslanika, s.a.v.s., pa rekoh: „Divna li vam je jahalica ispod vas.“, a Poslanik, s.a.v.s., reče: „Divni li su i njih dvojica jahači.“ Nadam se da će roditelji pronaći vrijednosti u ovim hadisima i savjetima, a i našim dedama i nenama godine nikako ne bi smjele biti prepreka da se malo opuste sa djecom, jer i Allahov Posalnik, s.a.v.s., se kao dedo igrao sa svojim unucima.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine