50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Definicija i vrste nasilja

Autor: Decembar 20, 2015 0

Nasilje nad djecom podrazumijeva odnose i ponašanja pojedinaca ili institucija kojima se ugrožava ili spriječava normalan psihički ili fizički razvoj, integritet ličnosti ili se spriječava zadovoljenje dječijih potreba."Nasilje nad djecom je kršenje njihovih ljudskih prava", kazala je Louise Arbour, visoka predstavnica UN-a za ljudska prava, obraćajući se Općoj skupštini UN-a prilikom predstavljanja Studije o nasilju istaknuvši kako se "Nasilje nikada ne može opravdati", bilo disciplinom ili tradicijom, jer naprosto "razumna" razina nasilja ne postoji

Vrste

 

Nasilje nad djecom poprima razne oblike: od tjelesnog, psihološkog, seksualnog do diskriminacije, zanemarivanja i zlostavljanja. Postoje tri glavna oblika zlostavljanja (koja se i u literaturi najčešće navode), iako je moguće da dijete tokom života bude zlostavljano na više načina, a to su:

  • emocionalno (ili psihološko) zlostavljanje,
  • fizičko zlostavljanje i
  • seksualno zlostavljanje.

Uz navedene kategorije često se dodaje i kategorija zanemarivanja djece. Naravno, uvijek moramo imati u vidu da se sve navedene forme nasilja prema djetetu međusobno mogu kombinovati. To se naročito odnosi na seksualno nasilje, koje po svojoj sadržini predstavlja poseban oblik nasilja prema djeci, ali je po svojim posljedicama uvijek kombinovanog tipa.  Uopćeno govoreći, nasilje uključuje verbalno, tjelesno i ponižavajuće kažnjavanje u školi i obiteljima, kažnjavanje u domovima i institucijama za djecu, brutalnost policije prema djeci, ratove bandi na ulicama, čedomorstva i ubistva iz časti.


        Škole su česta mjesta nasilja, pa je od 20 do 65% djece prijavilo verbalno ili fizičko zlostavljanje pretrpljeno od vršnjaka, navodi se u Studiji UN-a o nasilju. Nasilna iskustva iz djetinjstva vode u rizična ponašanja u odrasloj dobi od pušenja, alkoholizma i ovisnosti o drogama do pretilosti, bolesti i teških bolesti, depresija i samoubistava, pokazale su studije, te je najbolji način borbe protiv nasilja nad djecom spriječiti ga prije nego se ono dogodi.

 

Agresivnost u dječijoj dobi

Agresivno i antisocijalno ponašanje u savremenom društvu postaju sve veći problemi, stoga im različite društvene djelatnosti i institucije poklanjaju sve veću pažnju, Znanstveni interes za agresivno ponašanje i faktore koji utječu na njegov razvoj u posljednjih je nekoliko desetljeća, a naročito posljednjih nekoliko godina sve intenzivniji. Kako se taj oblik asocijalnog ponašanja razvija i stabilizira prilično rano u djetinjstvu, velik je dio istraživanja usmjeren upravo na dječju agresivnost i njezin razvoj. Ovaj oblik ponašanja stabilizira se u vrlo ranom djetinjstvu, čak i prije navršene godine dana života. Uzroci ovakvom ponašanju  vrlo su složeni, a kao najčešći faktori spominju se obiteljske prilike, neuspjesi u školi, spolne razlike, dobna subkultura te šire društvene okolnosti.

Kako je problem nasilja teško kontrolirati, pa tako i liječiti, važno je rano uočiti potencijalne oblike poremećenog ponašanja i spriječiti njegovo razvijanje kako s vremenom ne bi došlo do stabilizacije agresivnosti i pojačavanja njenog intenziteta. Od posebne važnosti je  pravovremena pedagoška intervencija, a da bi se odredio pravilan način djelovanja, potrebno je istražiti uzroke agresivnosti.

Škola u saradnji s roditeljima može puno pomoći u smanjenju problema agresivnosti, no da bi rješavanje tog problema zaista bilo uspješno, potrebno je poraditi na širim društvenim pitanjima – međuljudskim odnosima i kvaliteti života ljudi općenito.

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija