50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Islamski moral i naša surova stvarnost

Autor: Abdulkadir Indžić Decembar 22, 2015 0

Naša djeca su neprocjenljivo blago, ali i naš ispit i iskušenje i samo od nas zavisi da li ćemo biti na visini zadatka i odgovornosti • Dok se u posljednje vrijeme bezobrazno zagovara ukidanje i zabrana podučavanja djece predmetu islamske vjeronauke u školskim i predškolskim ustanovama, tako na žalost raste i broj maloljetnika koji čine razna krivična djela • "Nema ništa teže na mizanu (vagi kojom se mjere djela na Sudnjem danu) od lijepe naravi (ahlaka)." (hadis)

Od vjernika se zahtijeva i traži da se ustegnu od svih vidova zla i negativnosti od kojih je jedna od najopasnijih po pojedinca, porodicu, zajednicu i društvo svakako nemoralnost i kršenje etičkih normi i principa na kojima počiva čovječanstvo. Uzvišeni, dž.š., u Kur'anu veli: "Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se bližnjima udjeljuje, i razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku primite, On vas savjetuje." (En-Nahl, 90.)

U komentaru ovog ajeta se navodi: 'Allah naređuje svim ljudima da budu nepristrasni, objektivni i pravedni u svim situacijama i da na učinjeni hajr prema njima na još ljepši način uzvrate, a preko učinjenog zla pređu i oproste i da posvete pažnju rodbini i dobročinstvo im čine. A zabranjuju svaku ružnu riječ ili djelo poput bluda, ogovaranja, prenošenja tuđih riječi s ciljem zavađanja ljudi, kao i svaki postupak koji je Šerijat pokudio, a i zdrav razum ga odbacuje, u što spadaju svi grijesi. U pomenutom ajetu se, također, zabranjuje nasilje i nepravda. Uzvišeni nas podsjeća i upozorava na Svoje propise kako bi ih prihvatili kao savjet i radili u skladu sa njima, a uzdržali se od zabranjenog. Ovo je najsveobuhvatniji ajet po pitanju dobra i zla u Allahovoj Knjizi.' (Et-Tefsirul-Vedžiz)

 

Kuda idu naša djeca?

 Mnogo je pojava koje uveliko doprinose razaranju morala kod muslimanske populacije i udaljavaju ih od islama i njegovih vječnih i univerzalnih vrijednosti koje su uvijek u interesu i u korist svakog čovjeka koji sebi želi dobro ovog i budućeg svijeta. Jedna od ljepota islama je u tome što Allah, dž.š., ljudima nije ništa zabranio a da im nije u zamjenu dao nešto bolje. Zabranio je sva opojna pića i droge, ali im je dao da uživaju u lijepim napicima koji su korisni za tijelo i um.

Naša djeca su neprocjenljivo blago, ali i naš ispit i iskušenje i samo od nas zavisi da li ćemo biti na visini zadatka i odgovornosti. Ako smo toga potpuno svjesni, a nažalost većina muslimana nije(!), moramo više pažnje posvetiti odgoju i moralu naše djece koja su, danas, na svakom koraku izložena raznim iskušenjima. Uzvišeni u Kur'anu veli: "O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti." (Et-Tahrim, 6.)

Na nama je velika odgovornost pred Allahom, dž.š., za ponašanje i postupke naše djece i ona su naš ispit da li smo ih islamski odgojili i ukazali im na opasnosti poroka i zla. Muhammed, a.s., u hadisu veli: "Nema ništa teže na mizanu (vagi kojom se mjere djela na Sudnjem danu) od lijepe naravi (ahlaka)." (Ahmed ibn Hanbel u "Musnedu")

Moramo biti svjesni da se danas, čini mi se više i jače nego ikad, vrši atak na našu vjeru, moralnost i etičke principe koje karakterišu vjernike. Na koji način se oduprijeti tome, pitanje je koje sebi mora postaviti svaki vjernik da bi zaštitio sebe i svoju porodicu. Svakako da neka ograničenja i zabrane moraju biti nametnute od strane samih roditelja koji su prije svih prozvani da nešto učine radi očuvanja i zaštite njihove djece. Ako dozvolimo da naša djeca dolaze kasno kući, a nas ne interesuje gdje su i sa kim bili – onda je to alarmantno i zastrašujuće. Ako želimo dobro sebi i svojoj djeci, moramo posvetiti više pažnje njihovim problemima i usmjeravati ih ka onome što će im koristiti u životu skrećući im pažnju na sve negativnosti neislamskih ideja i ponašanja. Sigurno da roditelj mora svom djetetu ponuditi alternativu koja u sebi ne sadrži elemente harama u čemu je perspektiva i uspjeh na oba svijeta. Neka od tih rješenja jesu davanje zadataka i zaduženja koja će biti primamljiva i privlačna za njih i odgovarati njihovim željama i dobu poput: korisnih saznanja o vjeri gdje će naći odgovore na mnoga pitanja koja ih u tom dobu interesiraju, učenja stranih jezika, kursevi informatike, redovno bavljenje raznim sportovima, čitanje preporučenih knjiga i časopisa, prisustvovanje predavanjima na kojima će upoznati svoju vjeru i steći nova saznanja i poznanstva, jačanje sklonosti, sposobnosti i talenta djeteta prema određenim zanimanjima.. itd. Najbolji primjer brižnog roditelja je mudri Lukman koji savjetuje svoga sina: "O sine, pomozi se halal zaradom, jer kod koga to bude nedostajalo, imat će kod sebe tri osobine: njegova vjera će se istanjiti (bit će plitka), oslabit će mu razum i napustit će ga darežljivost i čestitost. A najgore od ovih osobina je to što će ga ljudi početi potcjenjivati, omalovažavati i prezirati."

 

 

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija