50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Definicija agresivnosti i njene glavne vrste

Autor: Decembar 26, 2015 0

AGRESIVNOST U DJEČIJOJ DOBI

 

Agresivno i antisocijalno ponašanje u savremenom društvu postaju sve veći problemi, stoga im različite društvene djelatnosti i institucije poklanjaju sve veću pažnju, Znanstveni interes za agresivno ponašanje i faktore koji utječu na njegov razvoj u posljednjih je nekoliko desetljeća, a naročito posljednjih nekoliko godina sve intenzivniji. Kako se taj oblik asocijalnog ponašanja razvija i stabilizira prilično rano u djetinjstvu, velik je dio istraživanja usmjeren upravo na dječju agresivnost i njezin razvoj. Ovaj oblik ponašanja stabilizira se u vrlo ranom djetinjstvu, čak i prije navršene godine dana života. Uzroci ovakvom ponašanju  vrlo su složeni, a kao najčešći faktori spominju se obiteljske prilike, neuspjesi u školi, spolne razlike, dobna subkultura te šire društvene okolnosti.

Kako je problem nasilja teško kontrolirati, pa tako i liječiti, važno je rano uočiti potencijalne oblike poremećenog ponašanja i spriječiti njegovo razvijanje kako s vremenom ne bi došlo do stabilizacije agresivnosti i pojačavanja njenog intenziteta. Od posebne važnosti je  pravovremena pedagoška intervencija, a da bi se odredio pravilan način djelovanja, potrebno je istražiti uzroke agresivnosti.

Škola u saradnji s roditeljima može puno pomoći u smanjenju problema agresivnosti, no da bi rješavanje tog problema zaista bilo uspješno, potrebno je poraditi na širim društvenim pitanjima – međuljudskim odnosima i kvaliteti života ljudi općenito.

 

DEFINICIJA AGRESIVNOSTI I NJENE GLAVNE VRSTE

  1. DEFINICIJA
    • aggredi = pristupiti nekome, navaliti

AGRESIVNOST je složena pojava i stanje koje se motivacijskim emocionalno i akcijski manifestira kao nagon, srdžba, ljutnja, neprijateljstvo, posezanje i napadanje na osobu, objekt, teritorij, skupinu i šire. Ona je biopsihološko svojstvo osnovano na instinktu samoodržanja i težnji ka afirmaciji ličnosti; očituje se u činima napadanja na sve što spriječava (ili bi moglo spriječiti) zadovoljenje životnih potreba, ali i okrnjiti društveni ugled, uspjeh, slobodu akcije, itd.

2.VRSTE AGRESIVNOSTI

Manifestacijski oblici agresivnosti vrlo su različiti i kreću se od običnog zadirkivanja, izrugivanja, ignoriranja, do tjelesnog ozljeđivanja, krvnih delikata, ubistava i samoubistava. U suštini mogu biti: fizički i verbalni, a razlikuju se s obzirom na način izražavanja agresivnosti. Shodno tome agresivnost može biti:

MANIFESTNA :  a)   primarna – neposredan fizički napad,

  1. b) sekundarna – ponajprije izraz straha, nastaje zbog dugotrajne

LATENTNA: ovisi o podražljivosti živčanog sistema, međutim, vanjske će okolnosti odrediti hoće li se ona pojaviti u ponašanju osobe.

TIHA AGRESIVNOST : odbijanje.

AUTOAGRESIVNOST:

  1. a) samopovrjeđivanje – do 4. godine često je i bezazleno (griženje, bockanje, čupanje). Kod starije djece pojavljuje se rjeđe, ali postaje ozbiljnije (gašenje opušaka na rukama, zarezivanje žiletom ili nožem). Neka djeca postaju autoagresivna samo zbog toga što su jako uzbuđena → preko boli koju sami sebi nanose ponovno mogu jasno opažati, a to ih doista može i smiriti.
  2. b) samoubilački pokušaji – najčešće predstavljaju poziv za pomoć,kažnjavanje sebe ili drugih, igru, bježanje od zastrašujućih i nepodnošljivo bolnih okolnosti i ucjenjivanje okoline. Obavljaju se uzimanjem lijekova, oštrim predmetima (rezanjem vena), skakanjem s visokih mjesta, vješanjem i ubojitim oružjem.

HETEROAGRESIVNOST: usmjerena je prema drugima, ispoljava se kroz griženje, pljuvanje, psovanje, udaranje, mučenje, krađe, bježanje, nasilje i, kod djece rijetko, ubijanje drugih.

EMOCIONALNA AGRESIVNOST: usmjerena je prvenstveno nanošenju štete ili povrede drugoj osobi, a motivirana je snažnim emocionalnim uzbuđenjem.

INSTRUMENTALNA: primarni cilj nije povređivanje nekog drugog, već ostvarivanje nekog željenog cilja.

“POMAKNUTA” AGRESIVNOST: usmjerena je na nedužne objekte, a ne na sam izvor frustracije; nastaje kada se zbog različitih razloga ne usuđujemo napasti izvor frustracije ili kada nam je on nedostupan.

REAKTIVNA AGRESIVNOST: ponašanje koje se pojavljuje kao reakcija na situacijske uvjete, najčešće na provokaciju.

PROAKTIVNA AGRESIVNOST: odsutnost provokacije.

ADAPTIVNA AGRESIVNOST: nastaje zbog izloženosti nasilju i agresiji u djetetovoj okolini.

NEADAPTIVNA AGRESIVNOST: pojavljuje se u vrlo ranoj dobi, a njen intenzitet i ozbiljnost s vremenom sve više rastu.

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija