50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Predavanje o halalu u Vojnom muftijstvu

Autor: Januar 10, 2016 0

U Domu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, 6. januara 2016. godine Agencija za certificiranje halal kvalitete je održala predavanje na temu „Halal i haram u ishrani muslimana“. Organizator i domaćin seminara bilo je Vojno muftijstvom.

 

Ovom edukativnom programu, prisusutvovali su uposlenici Vojnog muftijstva, članovi Okružnog odbora Udruženja ilmijje Vojnog muftijstva, uposlenici Ministarstva odbrane i pripadnici Oružanih snaga iz Zajedničkog štaba.

Cilj predavanja je upoznavnje sa osnovama halala, savremenom pristupu halal certificiranja, prepoznavanje halal proizvoda, podizanje svijesti o važnosti konzumiranja halal proizvoda za muslimane. Sastavni dio predstavljanja bila je i diskusija sa učesnicima.

Vojni muftija, Hadis-ef. Pašalić, zahvalio se prisutnima za učeće na ovom seminaru i istakao važnost ovakvih programa edukacije. Veoma je značajno da Islamska zajednica u svojim redovima raspolaže ekspertima za određena područja i da je među njima mnogo mladi ljudi, što u usporedbi sa prošlim vremenima rada i funkcioniranja Zajednice nije bio slučaj.

Halal je opće prihvaćena kategorija, i nije u suprotnosti sa drugima religijama i vjerovanjima. To su dodatno provjereni i sigurni proizvodi koji ispunjavaju obaveze zakonom propisane. Halal je za muslimane obavezan i nema zamjenu. S toga je važna njegova primjena u javnim institucijama od općeg značaja kao što su bolnice, kasarne, obdaništa, itd.

„Konzumiranje halala je općenito individualna kategorija. Međutim, kada su korisnici upućeni na konzumiranje hrane koja se priprema u zajedničkim kuhinjama, potrebno je osigurati uvjete da muslimani dobiju halal hranu. U tom smislu Agencija će nastaviti saradnju sa Vojinim muftijstvom i drugim organizacijskim dijelovima Oružanih snaga BiH, kako bi muslimani pripadnici OS imali dostupnu hranu koja zadovoljava nutritivne potrebe a u skladu je sa njihovim vjerskim opredjeljenjima“ – rekao je Amir Sakić, direktor Agencije za certificiranje halal kvalitete.  

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija