50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Nahranite gladne ptice u zimi

Autor: Januar 19, 2016 0

Kada je vrijeme toplo obilje hrane  je dostupno pticama i drugim životinjama

Tada je na nama samo da se potrudimo da ih ne ometamo, da ne uništavamo hranilišta i pojilišta. Nije potrebno da hranimo ptice, čak se ne preporučuje da im dajemo ostatke naše hrane poput hljeba. U periodu proljeća i ljeta ptice podižu mladunce i hrane ih onim što nađu. Hljeb je poguban za male ptiće, jer se lijepi za njihovo ždrijelo i može dovesti do gušenja.

Međutim, kada sve prekrije bijeli snijeg, u okolini nema trave, sjemenja ni insekata, tada pticama treba pomoći da se nahrane. Treba biti svjestan da su i sva druga bića Allahova stvorenja i Njegovi robovi.

 

     ''Zar ne znaš da se i onī na nebesima i onī na Zemlji Allahu klanjaju, a i Sunce, i Mjesec, i zvijezde, i planine, i drveće, i životinje, i mnogi ljudi..''

(El- Hadždž,18)

 

''Sve životinje koje po Zemlji hode i sve ptice koje na krilima svojim lete svjetovi su poput vas. ''(El-En’am, 38)

 

Prema svim bićima moramo osjećati milost i nastojati da pomognemo, tako nas je učio i Allahov poslanik, Muhammed, a.s., koji je rekao„Hoćete li da vas obavijestim o onome ko je daleko od Džehennema i od koga je Džehennem daleko?“ A potom je odgovorio:„To je čovjek koji je nježan, obazriv, samilostan, blag i prijatan!“ (Ahmed, I, 415)

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija