digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Reče kaza/ rekla kazala

Autor: Adem Garić Decembar 26, 2015 0

Reče kaza/ rekla kazala

 

Tespih iz vjere izgoni
reče
blijedoliki mladić mrka pogleda

Kačket nije za hodžinske glave kapa
kaza
dedo s francuzicom iz kladionice

Kad vidim ko sve ide u džamiju-ja neću
reče
naručujući turu prosijedi čovjek

Kakav alim, to je kjafir
kaza
na fejsbuku maldić u zagrljaju djevojke

Novi zeleni mjesec i zlatna petokraka, ne priliče
reče novinar
reče doktor
reče čovjek
reče žena
reče dijete

Šije su sekta
kaza
frizerka u salonu

U srcu je moja vjera
reče
djevojka s dekolteom

Vidi ih kakve hodaju Gradom
kaza
razvedena djevojka u mahrami

Ko nas ne voli, ne treba nam
reče
poštovani sedmični govrnik

Treb'o je Ibiševića uvesti odmah
kaza
psujući cijela pijaca

Treb'o si u zeleno okrečiti
reče
čovjek u gostima

Ovo nije pjesma
kazat će
redovni gosti web kafana

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine