50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Poruka šehida Srebrenice

Autor: Abullah Krajišnik April 28, 2016 0

Poezija

 

 

Nakon dugih deset ljeta

dođe haber od šehida

Bosna zemlja kazuje nam

Oporuke svoga sina.

 

Selam majko, selam oče

Selam sestro, selam brate

Susreo sam Gospodara

U milosti to nek znate.

 

Nemoj majko suze liti

Nemoj reći da me nema

Ko ubijen nevin bude

Za njeg straha smrti nema.

 

Kamo sreće draga majko

Da si sa mnom u Džennetu

Pa da vidiš sve ljepote

Što ti Allah dade dijetu.

 

Samo jednu želju imam

Da na dunja opet dođem

Da se borim da poginem

I da šehid opet budem.

 

Ne dozvoli dragi brate

Da nestane našeg dina

Reci majci da sam šehid

Nek halali svoga sina.

 

Pitaš majko gdje je kabur

Ubijenog tvoga sina

U Bosni je kabur majko

Sudbina je takva svima.

 

Zaliven je krvlju majko,

Časnom krvlju tvog šehida

Rastala se moja duša

Šapućući riječ tevhida.

 

Kad te mali sinak pita

Kad će nama babo doći

Ti izdrži draga majko

Jer će i to jednom proći.

 

Selam našoj Srebrenici

Selam svakoj našoj majci

Srešćemo se ako Bog da

U džennetskoj-rajskoj bašči.

 

 

Zenica

 

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine