digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Književni kutak

U tetaru nečastivih
Bio je u najljepšim godinama; bar tako svi govore za srednjoškolce. Matura samo što nije bahnula.
Donosimo odlomke iz romana, koji je još u pripremi, "Jednodnevni hronogram" Jusufa Žige, profesora s Političkih nauka u Sarajevu (Prvi dio)Prva trećina dana (II dio)
Pitanje koje postavljam tebi i sebi, dragi čitaoče, glasi
Odjednom se sve pođe vrtjeti u čevrntiju. Prvo terluci, pa nogavice, pa onda bašča, pa suhe grane šljiva, k'o oštri, nenjegovani nokti straha što grebu nebo
Uslijed pisanja pojedinih sarajevskih profesora kako mrze i Sarajevo i ljude, prisjetit ćemo se stihova Abdullaha Sidrana u pjesmi Bašeskija
U kamenoj hercegovačkoj kući, sa krovom od kamenih ploča, bješe omalehna soba nasuprot koje je ognjište. Soba je imala mali prozor, sa lučnim udubljenjem u zidu, kroz koji smo mi…
U sumrak civilizacije (svima koji dižu svoj glas protiv ratova)
Nije nam do smijeha

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine