digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Književni kutak

Bitku bije Orlovića Fata

Iverje jutra

Decembar 29, 2015
Da je život odustajao od mene onoliko puta koliko sam ja od njega, ni tri mačija života mi ne bi dotekla.
Nagrađeni najbolji radovi polaznika mektaba u Livnu
Džamija utihla pa se čini da niko i ne diše, dok hafiz Ibrahim nastavi:

Maglenke srca

Decembar 27, 2015
Zagledah se, jutros nakon sabaha, u dimnjake okolnih zgrada. Crni dim, sivi dim, bijeli dim...bezdim, dočeka mi pogled.
Reče kaza/ rekla kazala
Muhammede
-Oho, ja da krstim, a da kod tebe u mekteb ide! - veli proto šaljivom ironijom. Ne dam ja tako, mladi prijatelju! tapše rukom Redžep-hodžu.

Grozd taifski

Decembar 20, 2015
Grozd taifski

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine