50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Komentari

Iskustva koja hadžija stekne tokom obreda hadža daleko su od konačnog razumskog poimanja, naprosto zbog činjenice što je to vrijeme čiste duhovnosti, nade, molitve, želje i straha i sve u…
Čovjek snuje – Bog određuje. Sanja čovjek cijeli život da posjeti Kabu, ali ne može se Kaba vidjeti dok ne stigne poziv od Boga.
KONJIC : GDJE SU U RATU NESTALI LJUDI !?!
Premda se na vodu gleda kao na puku mješavinu kisika i vodika, voda je, zapravo, daleko od običnosti. Sačinjavajući 90 posto ljudskog mozga, ona je, možda, najvažnija supstanca na planeti,…
Pokušat ću sa ovo par riječi opisati svoje doživljaje i blagodati hadždža
Kažu da je ovu pjesmu Krklec posvetio jednom slijepom djedu koji je govorio o ljepotama života svome unuku.
Akcija za završetak radova na Talinoj džamiji
Više od dva mjeseca sam boravio u domovini. Mnogi susreti će mi ostati u trajno lijepoj uspomeni, a posjeta džematu Podlugovi mi se izdvaja u svakom sjećanju na proteklo vrijeme…
Imadoh nakon rata dvadesetak janjaca. Ja ih imadoh a dedo i majka ih čuvaše
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija