digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Alembik i kerozin

Autor: Safer Muminović Maj 22, 2017 0

Destilacija je proces kojim se kroz zagrijavanje, isparavanje i kondenzaciju prečišćavaju različite tekućine.

Prvi zapisi o destilaciji morske vode u slatku vodu za piće potiču od Aristotela. Aparat za destilaciju, zvani alembik, prvi je opisao naučnik Džabir ibn Hajan. On opisuje sistem za destilaciju koji se sastoji od dvije posude međusobno spojene cjevčicom. U prvoj posudi se nalazi tečnost koja se zagrijava i isparava. Para se na zidovima cjevčice kondenzuje, a potom skuplja u drugu posudu i hladi.

Prve naučne studije o destilaciji je proveo El-Razi koji je u svom radu koristio alembik. Njegove radove kasnije je usavršio Ibn Sina. 

Destilacija je posebno važna u proizodnji naftnih destilata uključujući i kerozin, prečišćeno pogonsko gorivo koje se koristi za avionske turbinske motore. U 9. stoljeću El-Razi je opisao proces destilacije nafte i proizvodnju kerozina. U svom djelu „Knjiga tajni“ El-Razi opisuje kako se destilacijom nafte, uz pomoć alembika te gline i amonijevog hlorida u ulozi absorbenta, može dobiti kerozin.

Danas se za avione koristi gorivo na bazi kerozina koje je hemijskim putem prilagođeno uvjetima letenja na velikim visinama gdje je koncentracija kisika potrebnog za gorenje jako mala.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine