digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Put svile

Autor: Safer Muminović Juli 23, 2017 0

Put svile naziv je za mrežu karavanskih trgovačkih puteva koji su u prošlosti povezivali istočnu Aziju sa Sredozemljem i Evropom. Tim putevima su na Zapad stizale različite vrste roba poput stakla, porculana, zlata, dragog kamenja i začina. 

Od svih proizvoda najcjenjenija je bila svila po kojoj su putevi i dobili ime. Ne samo da su ovi putevi poslužili za razmjenu trgovačkih roba između Istoka i Zapada, već se, što je još i važnije, tim putevima stoljećima odvijala razmjena kulturnih dobara i tehničkih dostignuća između različitih civilizacija. Tako su Putem svile, preko Arapa, u Evropu stigla prva saznanja o barutu, papiru, izradi jahaće opreme, destilaciji i slično. Razmjena takvih dobara između različitih civilizacija se nije svodila na puko prenošenje dostignuća, već je podrazumijevala i njihovo usavršavanje u čemu su značajan doprinos dali i muslimanski naučnici. Širenjem islama u 7. Stoljeću su zapadni dijelovi Puta svile dospjeli pod kontrolu muslimana. Zahvaljujući tome islam se počeo širiti dalje prema istoku, tačnije u središnje dijelove Azije, Kinu, Bengal i Indoneziju. Neki od značajnijih gradova na Putu svile bili su Tabriz, Buhara, Merv i Samarkand koji su zbog svoje kulturno-historijske važnosti i brojnih arheoloških nalazišta uvršteni na UNESCO-vu listu svjetske baštine. 

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine