digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Saudijska Arabija: Projekti za otvaranje 360.000 radnih mjesta

Saudijski javni investicijski fond je objavio da će kompanije Rou’a al-Haram i Rou’a al-Madina raditi na izgradnji novih stambeno-poslovnih objekata oko Haremi-š-Šerifa u Mekki i Poslanikove džamije u Medini. Očekuje se da će ovom izgradnjom biti obezbjeđen smještaj za više od 30 miliona ljudi do 2030. godine.

Kompanije će projektom Rou’a al-Haram osigurati 150.000 hotelskih soba i u Mekki. Prva faza realizacije projekata obuhvatit će radove na površini od 854.000 m2 na kojima će biti izgrađeno 115 objekata koje će dnevno moći ugostiti 310.000 posjetitelja, zatim 9.000 stambenih jedinica, 360.000 m2 poslovnog prostora i prostora vjerske namjene koje će moći primiti 400.000 osoba dnevno.

Projekat Rou’a al-Madinah obuhvata površinu od 1,3 miliona i prostora za vjerske potrebe koje će moći primiti 200.000 osoba dnevno. Ove radove će pratiti i dodatni projekti objekata za smještaj, poslovne prostore, kao i one namijenjene kulturnim sadržajima.

Sličica Želim Print

Kompanije će otvoriti mogućnosti za ulaganja i učešće privatnog sektora kroz razvoj strateških partnerstava.

Očekuje se da će ovi projekti otvoriti 200.000 novih radnih mjesta u Mekki i 160.000 u Medini. Početak radova prve faze se očekuje početkom 2018., a završetak 2023.-2024. godine.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine