Grid List

Asocijacija studenata Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću (ASIPF) organizuje besplatan edukativni kurs iz oblasti informatike: „Osnove programiranja i game developmenta“. Zainteresovani se mogu prijaviti u periodu od 30.11.-4.12.2015.

Islamske informativne novine „Preporod“, u broju od 1. decembra 2015. godine, donose specijalni prilog pod nazivom „Ko će i kako zaustaviti ISIL?“, u kojem se na 16 stranica prezentiraju stavovi relevantnih domaćih i inostranih autora o terorizmu i terorističkim prijetnjama, kako sa stanovišta razumijevanja vjere tako i šireg društvenog konteksta.

Vjernici i vjernice koji se upute na časni put učenja Kur'ana napamet, prije ili kasnije se sureću s pitanjima, tipa: "Kad ćeš završiti hifz? Koliko si naučio/la do sada, i koliko ti još fali? Onaj brat je završio hifz za pola godine, čovječe!"

Mi smo doživotni cionisti. Kao i drugi progresivni Jevreji, naša podrška Izraelu temeljena je na dva uvjerenja: prvo, da država nužno treba da štiti naše ljude od moguće katastrofe, i drugo, da bilo koji oblik te države Jevreja treba biti demokratski, njegujući vrijednosti univerzalnih ljudskih prava koja su mnogi uzeli kao pouku iz holokausta.