Image

Prilozi za enciklopedijski leksikon Kur’ana

Ovaj serijal tekstova objavljujemo u online formi pod zajedničkim nazivom “Prilozi za enciklopedijski leksikon Kur’ana”. Nastali su – i na ovaj način ponuđeni čitateljima – kao plod želje autora, akademika Enesa Karića, i redakcije Islamskih informativnih novina Preporod da se o nekoj temi, o nekoj riječi ili pitanju, te ovosvjetskoj ili eshatološkoj osobi i pojavi oslovljenima u Kur’anu, na popularan način ponudi kratak prilog koji će to objasniti. Posve je razumljivo što se ovdje pojavljuju i konsultiraju i mnogi komentari Kur’ana. Autor priloga smatra da je Kur’an, kao Božija riječ, podesan za raznolika eksterioriziranja i interioriziranja. U nekim prilozima to se posebno jasno vidi. Nadalje, ovi prilozi su u nastajanju, pa će se onima koji budu objavljeni dodavati novi. Kako se vidi iz literature, u pisanju se autor ne oslanja se samo na islamsku ili muslimansku literaturu, već i na nemuslimanske izvore u kojima vidimo posvemašnju atraktivnost Kur’ana. Nadamo se da će ovi prilozi pomoći boljem razumijevanju Kur’ana.

ALLAH / BOG (ALLĀH - أللهُ)

ASIJA (ĀSIYA - آسِيَة)

BABILON (BĀBIL ‒ بَابِلُ)

BAL (BA‘L - بَعْل)

BERZEH (AL-BARZAḪ - البَرْزَخُ)

BELKISA (BILQĪS ‒ بِلْقيِسُ)

BLAGDANSKA TRPEZA (AL-MĀʼIDAH - الْمَائِدَةُ)

BRAK KAO TVRĐAVA (AL-ḤIṢNU ‒ الحِصْنُ)

ČETRDESET GODINA (arba‘ūna sanatan - أرْبَعُونَ سَنَةً)

ČOVJEČANSTVO KAO PONAVLJANJE ĀDAMA, A.S. (ĀDAMU – آدَمُ, AL-INSĀNU – الانْسَانُ; BAŠARUN – بَشَرٌ; RAĞULUN – رَجُلٌ; IMRU’UN – إِمْرُؤٌ)

DANICA (AṬ-ṬĀRIQ –الطَّارِقُ )

DESET ZAPOVIJEDI (AL-WAṢĀYĀ AL‘AŠRU – الوَصَايَا الْعَشْرُ)

DOBROČINSTVO (AL-IHSAN - الإِحْسَانُ)

DREVNI NARODI KAO PRIPOVIJESTI (EHĀDĪS,  AḤĀDĪṮ - أَحَاديِثُ)

DVANAEST VRELA (iṯnetā ‘ašere ‘aynen –عَشَرَة عَيْنًا  إثْنَتَا)

GOVOR, RIJEČ

HRANA (al-ṭa‘ām - الطَعَامُ)

IBRAHIM (Ibrāhīm - إِبْرَاهيِمُ)

IDRĪS (إدْريِسُ)

JEDŽȖDŽ  I  MEDŽȖDŽ  (YAʼĞȖĞ WA  MAʼĞȖĞ -  وَمَأْجُوجُ يَأْجُوجُ -, GOG I MAGOG)

KAMEN/KAMENJE (al-ḥağar / al-ḥiğārah – الحَجَرُ/الحِجَارَةُ)

KOCKANJE, HAZARDIRANJE (al-maysir - الْمَيْسِرُ)

KOMPENZACIJA/KEFARET (al-kaffārah - الكَفَّارَةُ)

KOŠULJA (al-qamīṣ - القَمِيصُ)

KRUH (al-Ḫubz - الخُبْزُ)

LICE (al-wağh - الوَجْهُ)

LJEPOTA (al-ğamāl - الجَمَالُ)

MĀNA (AL-MANNU - الْمَنُّ)

MAʻRŪF, AL-MAʻRŪF (الْمَعْروُفُ)

MLADIĆI SPAVAČI U PEĆINI (FITYATU L-KAHF ‒ فِتْيَةُ الْكَهْفِ)

MLADOST (ŠABĀB ‒ شَبَابٌ)

MUDROST/HIKMET (al-ḥikmah - الحِكْمَةُ)

OPOJNA PIĆA/INTOKSIKANTI (al-Ḫamr - الْخَمْرُ)

PERO (al-qalam - القَلَمُ)

POTOP (aṭ-ṭūfān – الطُّوفَانُ)

PRAH/PRAŠINA/ZEMLJA (al-turāb - التُّرَابُ)

PUPAVAC (AL-HUDHUD – الْهُدْهُدُ )

RAJSKE RIJEKE VODE, MLIJEKA, VINA I MEDA

RAMAZAN (šahru ramaḍāneرَمَضَانَ -  شَهْرُ)

SABIJCI/SABEJCI (al-ṣābi’ūn - الصَّابِؤُنَ)

SAMIRIJA/SAMARIĆANIN (al-sāmiriyy - السَّامِرِيُّ) I ZLATNO TELE (al-‘iğl - العِجْلُ)

SEKĪNA (SAKĪNA, SAKĪNAH – سَكيِنَةٌ)

SIRIJUS (AŠ-ŠIʻRĀ ‒ الشِّعْرَى)

SJENKA/SJENA/HLADOVINA (al-ẓill / al-ẓilāl – الظِّلّ / الظِّلاَل)

SOCIJALNA PRAVDA (al-ʻadl – الْعَدْلُ / al-ḥaqq – الْحَقُّ)

SPOLNI ORGANI (al-furūǧ - الفُرُوجُ), SPOLOVILA/SPOLNI UDOVI (al-saw᾽At – السَّوْآتُ), STIDNA MJESTA (‘awrat - العَوْرَاتُ)

STAROST (KIBAR ‒ كِبَرٌ)

SVEOBUHVATNO  (AL-MUḤĪṬ - الْمُحيِطُ)

TAMARISKA (al-aṯl - الأَثْلُ)

TIJELO (al-ğism - الْجِسْمُ)

TIKVA (YAQṬĪN – يَقْطيِنٌ)

ULEMA JEVREJSKOG NARODA

(ʻULAMᾹʼU BANĪ ISRᾹʼĪL – عُلَمَاءُ بَنيِ إِسْرَايِلَ)

VODSTVO, LIDERSTVO

VRIJEME (al-zamān - الزَّمَانُ)

ZIMA I LJETO

ŽIVOT (al-ḥayāt - الحَيَاةُ)

 ŽRTVA / ŽRTVOVANJE (AL-QURBĀN - القُرْبَانُ)

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine