Uobičajena dosadašnja konstatacija prilikom smrti i polaganja tijela u zemlju o vraćanju "zemlje zemlji", sve više postaje "pepeo pepelu". Posebno je to izraženo u Americi, gdje se više od pola…
Vrijeme je ograničeno, pa ću iz obilja tema izdvojiti tri.
Pitanje: Dobili smo pitanje o dozvoljenosti korištenja hormonske spirale u islamu, te Vas molimo da nam Vi ponudite odgovor. Naime ona se ugrađuje u ruku i ona u krv ubacuje…
Onima koji govore: 'Gospodar naš je Allah', pa poslije ustraju u tome... (Fussilet, 30)
Važno je napomenuti kako smo prioritetno tretirali KMMO-e koje su direktno vezane ili su nastale kao incijativa vjernika koji dolaze iz tradicionalnih crkava (pravoslavne i katoličke), te smo se, također,…
Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, 29. septembra, održana je svečanost u povodu 40 godina rada ovog fakulteta, kojoj su prisustvovale brojne zvanice iz vjerskog i javnog života. S…
Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u BiH i Muftijstvo travničko u suorganizaciji sa Medžlisom IZ Bugojno i Općinom Bugojno organiziraju Koncert ilahija i kasida horova medresa i…
Od imama se očekuje da bude onaj koji će u svakom momentu biti spreman da pripomogne, razveseli, utješi, savjetuje.
A ti si, zaista, na visokom stepenu morala! (El-Kalem, 4)
Stranica 1 od 454
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro