digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Arapski izvori nadilaze sliku ugnjetavačkih staroegipatskih vladara koja važi za onog kur’anskog faraona, ali se ne može primijeniti na sve. Ovi izvori opisuju egipatske monarhe kao ličnosti koje vode svoj narod u jednom naprednom i dobro vođenom sistemu vlasti. 

Matematikom slavio Boga

Oktobar 04, 2017

El-Havarizmi (umro 840. G. N.e.)

U ovome tekstu, nemamo namjeru savremenu nauku postaviti kao kriterij istinitosti,  a na drugoj strani islamske klasike kao njen predmet ocjenjivanja i valorizacije. Intencija ovog teksta je ukazivanje na originalnost islamskih klasika i njihovo razumijevanje koje je daleko prevazilazilo ograničenja njihovoga vremena.

Vjera je ključni aspekt ljudskoga života. Ona pomaže čovjeku da realno prihvati prilike u kojima živi i ne podlegne nevoljama i teškoćama koje život nosi sa sobom.

Privuče me gornji naslov na jednom uglednom portalu. Prije svega me začudi pitanje, pitanje koje izražava sumnju u jasne kur'anske ajete. Zar treba o tome raspravljati? Zar ih treba dokazivati?

Stranica 1 od 2

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine