digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

U slučaju iz 1933. godine propagandni spektakl spaljivanja knjiga se tonom i slikom savršeno uklapao u ono šta su temelji nacizma i fašizma. To je bio i simboličan uvod u ono što je uslijedilo – sistemski progon Jevreja.

El-bugdu - Mržnja

Decembar 22, 2022

“I neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite, zato što su vam spriječili pristup Časnom hramu, nikako ne navede da ih napadnete! Jedni drugima pomažite u svakom dobru i dobročinstvu, moralu i čestitosti, a nikada se ne udružujte i ne sudjelujte u grijehu, griješenju i neprijateljstvu i bojte se Allaha. Uistinu, Allah strašno i žestoko kažnjava.” (Ma’ida, 2)

U utorak, 6. februara, je u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu održana tribina "Uloga vjerskih poglavara u oslobađanju ljudi od mržnje i nacionalizma".

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine