50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Na kraju mjeseca REBIUL-EVVELA

Autor: Mehrudin ef. Genga, Glavni imam Medžlisa IZ Rudo Januar 09, 2018 0

Poštovana i cijenjena braćo,

U 55. ajetu sure Ez-Zarijat Svevišnji, obraćajući se svome Poslaniku a.s., kaže: “I nastavi savjetovati, savjet će vjernicima, doista, koristiti.“
Evo na kraju mjeseca mevluda ispratili smo mnogo programa o okviru manifestacija koje su nosile naziv “Dani o Allahovom Poslaniku a.s.,” “Selam, ja Resulellah,” “Tebi, o Allahov Poslaniče” i sl. U proteklih mjesec dana slušali smo mevlude i ilahije, razne predavače, učili Kur’an, salavate i tekbire, i sada je vrijeme da rezimiramo šta smo to usvojili od svega navedenog. Najbolji način da to provjerimo jeste da sebe zapitamo: “Šta bi bilo da me posjeti ili u goste da mi dođe Allahov Poslanik Muhammed, a.s.?”
Treba naglasiti da svi isto ne bismo reagirali i da se u svome odnosu prema Poslaniku, a.s., mi, koji sebe smatramo muslimanima, možemo podijeliti u tri skupine, a to su:
Prva skupina su oni koji bi jedva dočekali da ih Poslanik, a.s., posjeti i da ga ugoste. To su oni na koje se odnosi hadis koji prenosi El-Bera’ ibn Azib, r.a., da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: “Volio bih da sam sreo svoju braću!” Rekoše: “O Allahov Poslaniče, zar mi nismo tvoja braća?” Reče: “Vi ste moji ashabi, a moja su braća ljudi koji će poslije mene doći i u mene vjerovati a nisu me vidjeli.” ... (Bilježi ga imam Ibn Hadžer El-Askalani u “Lisanul-Mizan”, 7/331)
To su oni poput Ensarija koji su svaki dan izlazili u predgrađa Medine očekujući dolazak Poslanika, a.s., i Ebu Bekra, r.a., kada su činili hidžru iz Mekke. Svi su se potajno nadali da će oni biti domaćini Poslaniku, a.s. Međutim, Allahovim dž.š. emerom deva je stala ispred kuće Ebu Ejjuba el-Ensarija, koji je tada postao najradosniji čovjek na Zemlji, jer je njemu pripala ta velika čast. A kakav je njegov odnos bio prema Poslaniku, a.s., dovoljno govori i činjenica da je pred njega iznio sve što je imao, a nije imao mnogo. Po svaku cijenu je želio da Alejhisselam stanuje na spratu kako ne bi na njega padala prašina dok se Ebu Ejjub i njegova supruga kreću po kući ili dok se u postelji prevrću. Bilo im je teško i zamisliti da se nalaze iznad Allahovog Poslanika, a.s.
Pogledajmo sebe gdje smo po ovom pitanju, radujemo li se gostu, kako se odnosimo prema Poslaniku, a.s., i njegovom Sunnetu, pazimo li na njegov hatar... Neki sebe toliko uzdižu da i kad bi im Poslanik, a.s., došao, ne bi mogao u njhovo društvo, za njihovu sofru, za njihov stol, ili bi mu ponudili da ga dočekaju u kafani, aščinci, restoranu i sl.
Druga skupina su oni koji bi kićenim riječima kazivali kako bi rado Poslanika, a.s., ugostili, ali bi to i ostalo samo na riječima. A da se, kojim slučajem, on pojavi takvi bi svoje kuće najradije napustili ili ih zaključali, jer u njima teško šta od islama da bi Poslanik, a.s., našao i prepoznao, jer su pune raskoša, kojekakvih slika, boca, cuka i drugih stvari koje mu služe za prestiž na Dunjaluku, a sa islamom veze nemaju. Oni bi prvo morali popraviti svoj rječnik, lijepo obuči ženski dio svoje čeljadi, ako za to imaju petlju, jer nije u trendu savremene mode golotinje i sl. To su oni za koje se u Kur’anu kaže: “Oni nastoje prevariti Allaha i one koji vjeruju, a oni, i ne znajući, samo sebe varaju.” (El-Bekare 9)
Treća skupina su oni koje ne interesuje Poslanik, a.s., došao ili ne došao, jer u svom životu nemaju šta pokazati što bi ih predstavilo kao muslimane. Oni se mogu zvati imenima Mujo, Haso, Abdulah, Islam, pa i Muhamed, ali je to sve što imaju od naše tradicije. I na kraju ako hoćeš da znaš koliko bi se obradovao dolasku Poslanika, a.s. poslušaj koji se glasovi čuju u tvome domu. Je li to Allahov, dž.š., govor - Kur’an, a naš Poslanik, a.s., prema riječima Aiše, r.a., je bio Kur’an koji hoda. Je li to hadiski tekst, zikr, mevlud, ilahija ili možda glas Keme, Sinana, Stoje, Cece i drugih koji u svojim pjesmama i na širk i na nemoral pozivaju. Jesu li to riječi, koje u našim kućama odzvanjaju, riječi savjetovanja, upućivanja na dobro, sprečavanja zla ili priče rekla – kazala, priče ogovaranja, potcjenjivanja i prenošenja tuđih riječi. Neka ovo bude test koji će svako sa sobom analizirati i odgovor dobiti.
Gospodaru naš, učini da budemo od onih za koje si Ti rekao: “Za njih nema straha i oni ne treba da se žaloste”.
Učini nas od onih koji Sunnet žive, Tvoju riječ uče, osnaži nas da baklju islama koju smo preuzeli od naših prethodnika očuvamo na ovim prostorima, prenesemo je na generacije koje dolaze i učini nas društvom Poslanika, vjerovjesnika, šehida, iskrenih i dobrih Tvojih robova u džennetul-firdevsu. Amin.

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija