digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Očuvanje tradicionalnih religijskih normi jeste od najveće važnosti za muslimane danas, bilo da žive na Istoku ili Zapadu. Sa svijetom oko nas koji postaje sve materijalističniji kako dani prolaze i koji se zbog toga može obraćati samo najspoljašnijem dijelu čovjeka, to jest njegovom tijelu, suočeni smo s velikim izazovom: kako mi kao sljedbenici vjerovjesnika Muhammeda, a.s,. da se vjerno pridržavamo njegovih duhovnih učenja usred svijeta koji općenito zaboravlja na Boga i koji teži zamijeniti sjećanje na Boga sjećanjem na lažne bogove modernog svijeta, od kojih je glavni među njima bog materijalizma?

Manifestacija “Dani islamske tradicije Bošnjaka”, koju organizira Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka (IITB), održala se na području Bosne i Hercegovine od 1. do 18. novembra ove godine. U okviru ovogodišnjeg programa upriličene su izložbe, promocija filma, regionalna konferencija, naučni skup, tribina i promocije knjiga u izdanju Instituta. Tim povodom o islamskoj tradiciji Bošnjaka razgovarali smo sa hafizom dr. Sumejom Ljevaković-Subašić, višom stručnom saradnicom u Institutu.

Prilozi za Eneciklopedijski leksikon Kurʼāna

Nije li izolacija na koju smo ”osuđeni” velika prilika da učinimo nešto što će nam uistinu koristiti nekada u životu, kao što je Jusufu, a.s., koristila njegova aktivnost u tamnici? Zapravo, ta aktivnost će biti direktni uzrok da on nakon izvjesnog vremena napusti tamnicu i postane ministar u Egiptu.

Najširu elaboraciju ovog pitanja, prema našim uvidima, ponudila su dvojica poznatih komentatora: Kurtubī i Ibn Kesīr.

Stranica 1 od 8

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine