digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Safet Oručević je bivši gradonačelnik i dogradonačelnik Mostara, u periodu od 1994. do 2002. godine; čovjek koji je u najkritičnijem periodu agresije na Mostar odlučio vratiti se u svoj grad i zajedno s ostalim patriotama konsolidirati odbranu Bosne i Hercegovine u njenom južnom regionu, a nakon okončanja rata i potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma bio je jedan od vodećih ljudi reintegracije, pomirenja i obnove Mostara. Trenutno obnaša dužnost direktora Centra za mir i multietničku saradnju - Mostar.

Teško je očekivati da postojeći slobodni mediji u BiH koji promoviraju državnu a ne entitetsku politiku mogu biti mjesto za lokalne teme i probleme Bošnjaka i Hrvata u gradovima na području manjeg entiteta, stoga jedino rješenje jeste otvaranje slobodnih medija na lokalnom nivou ili pak regionalnom koji bi objavljivali lokalne vijesti iz više gradova na području ovog entiteta i na taj način onemogućili da se i u medijskom prostoru Hrvati i Bošnjaci etnički očiste

Radikalizacija Hrvata u BiH I: Diskriminacija Bošnjaka u Kiseljaku: izdvojeni slučajevi ili politički plan

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine