digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Polazak u školu jedan je od najvažnijih, a ujedno i prelomnih događaja u životu djeteta. To je period kada zvanično dijete prelazi iz predškolskog razvojnog perioda koji traje od rođenja do šeste godine života u školski period koji traje do adolescencije. To je period kada bezbrižnu dječiju igru mijenjaju nove školske obaveze, red, rad i disciplina, odvajanje djeteta od roditelja / staratelja, privikavanja na novu sredinu i nove osobe u svome okruženju.

Dio iz predaje navedene u komentaru dvanaestog hadisa u zbirci "Nevevijev komentar četrdeset hadisa".

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine