digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Fetve: Klanje kurbana za odraslu djecu

Autor: Fetva-i Ljevaković Avgust 15, 2015 0

Pitanje: Sedin M.:

  1. Djeca su odrasla, nisam klao kurbane za njihovo rođenje, nije se prije toliko ni znalo za to, odlučio sam sada da to uradim i da uzmem za svako muško dijete po 2 kurbana i da predam u Merhamet. Je li to ispravno?
  2. Moja nena je bolesna, platila je bedela koji je za nju obavio hadždž, ona želi da se ukopa sa ihramima koji je nosio njen bedel muškarac. Da li je to dozvoljeno?
    3. Da li je bolje za umrlog umjesto sedmine/četeresnice taj novac koji će se utrošiti za te svrhe da se dadne za izgradnu džamija, medrese i sl.?

Odgovor:

  1. Nema ništa sporno u tome da se s kurbanom-akikom postupi na spomenuti način.
  2. Nema smetnje da se postupi po njenoj želji i da se njeno tijelo, uz uobičajene ženske ćefine, prekrije i tim ihramima.
  3. Smatramo da je to bolje, korisnije i sevapnije. Djelo od koje dunjalučke koristi ima šira zajednica i društvo u globalu je bolje od djela čija je korist ograničena na počinitelja ili uzak krug ljudi.Fet

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine