digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Fetve: Razvijati talent u slikarstvu

Autor: Fetva-i emin Enes Ljevaković Decembar 26, 2015 0

Pitanje: Senad M.: Budući da imam talenta za slikanje, želja mi je da upišem likovnu akademiju. Međutim, bojim se prigovora sredine koja smatra da u tome «nema hljeba» te da se slikanje kosi s islamskim propisima. Kakav je stav islama u vezi slikarstva?

 

Odgovor:

Ako imate talenta za slikarstvo, smatramo da taj talenat treba razviti i iskoristiti. To je Allahov dar na kojemu treba biti zahvalan i raditi na njegovom usavršavanju. To možete postići upisom na likovnu akademiju. Nisu sve vrste i oblici slikarske umjetnosti šerijatski neprihvatljivi. Hadisi koji govore o zabrani slikanja, odnose se na kiparstvo i vajarstvo, kao i na slikanje živih bića. Svoj talenat možete usmjeriti u neke druge oblike slikarstva. Dakle, ne vidimo ništa sporno u tome da upišete likovnu akademiju i da se opredijelite za nesporne vrste slikarske umjetnosti.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine