digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Fetve: Kajanje za javni i tajni grijeh

Autor: Fetva-i emin Enes Ljevaković Novembar 18, 2016 0

Imao sam nedavno raspravu sa jednim ahbabom vezanu za činjenje grijeha i pokajanje za iste. Naime, ja sam pročitao i to mi izgleda sasvim prihvatljivo, da se musliman mu'min za ''javne'' grijehe treba javno pokajati odnosno za tajne, tajno kajati. Da li je ovo tačno i kako to javno učiniti?

Načelno, može se tako reći. Ako neko javno griješi, treba javno obznaniti svoju teobu. Kur'an govori o onima koji se pokaju, poprave svoje stanje i to javno ispolje. O tome se govori u 160. ajetu sure El-Bekara: “Oprostiću samo onima koji se pokaju i poprave i to javno ispolje, a Ja primam pokajanje i Ja sam milostiv.” U nekim slučajevima, čak i kada se radi o javnom griješenju, dovoljno je da osoba konkretnim djelima i postupcima iskaže ponašanje koje ukazuje na teobu i ostavljanje grijeha. Tada nije nužno insistirati na verbalnoj teobi, jer to insistiranje može odvratiti griješnika od teobe i udaljiti ga od džemata. Na ovu vrstu teobe ukazuje 5. ajet sure En-Nur: "Osim onih koji se poslije toga pokaju i poprave, jer i Allah prašta i samilostan je." Prema tome, tvrdnju iznesenu u navedenom pitaju ne treba generalizirati, već svaki slučaj ponaosob individualizirati i kontekstualizirati, uzimajući u obzir počinioca, oštećenu osobu/vrijednost, karakter i posljedice učinjenog grijeha te efekte same teobe koja se čini na jedan ili drugi način.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine