digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Vazektomija- halal ili haram

Na pitanja odgovara:
Enes Ljevaković,
fetva-i emin

Pitanje: Osoba dnevno, pet puta sedmično, putuje 103 km od mjesta prebivališta do posla i isto toliko u povratku. Također, ta osoba pokušava da održi kontinuitet u klanjanju 12 rekata suneta dnevno.

Kako bi trebala ta osoba postupati za vrijeme boravka na poslu gdje mnoge kolege svakodnevno skraćuju i spajaju namaze?  Da li ta osoba treba da spaja i krati namaze te izostavlja sunetske namaze za vrijeme tog putovanja s nadom da će biti nagrađena kao da klanja 12 rekata suneta dnevno?

Odgovor: 1. U fikhu ta osoba ima tretman musafira. Musafiru je dozvoljeno da izostavlja sunnete i krati četverorekatne farz namaze na dva rekata.

  1. Po propisu u našem mezhebu takva osoba će kratiti četverorekatne farz-namaze, ali ih neće spajati. Razmatrajući ovo pitanje, Vijeće za fetve Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 2007. godine donijelo je fetvu da je putniku dozvoljeno koristiti olakšicu spajanja podne i ikindija-namaza, te akšama i jacije, na osnovu hadisa i prakse Božijeg Poslanika a.s., radi olakšanja izvršenja ovih ibadeta. U fetvi se između ostalog kaže: „Dozvoljeno je radnicima u firmama i tvornicama spajanje podne i ikindije-namaza u naročito opravdanim okolnostima (kao što su kratkoća dana uz nemogućnost napuštanja radnog mjesta radi obavljanja namaza u njegovom vremenu i sl.).“
  2. Buharija bilježi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Kada se čovjek razboli ili kada putuje, njemu se pišu sevapi za propuštena djela koja inače redovno obavlja kada je kod kuće i kada je zdrav.“ Shodno ovom hadisu, musafir se može nadati toj nagradi ako spomenute sunnete stalno obavlja kada nije musafir, jer Allahova milost je bezgranična. A Allah najbolje zna.  

Pitanje: Kad nismo u mogućnosti klanjati u džamiji, ja i supruga klanjamo džematile u kući. Predvodim namaz pa bih želio znati da li moja supruga treba klanjati udaljeno iza mene, ili može biti kraj mene na desnoj strani s manjim udaljenjem unazad?

Želio bih znati također, pri klanjanja namaza u džematu, i prije učenja Fatihe naglas, da li osoba koja predvodi namaz treba proučiti Subhanneke u sebi pri prvom rekatu ili može samo početi s Fatihom?

Odgovor: 1. Pravi džemat je onaj koji se organizira u džamiji ili mesdžidu. Međutim, ako osoba stanuje daleko od džamije i ne može redovno prisustvovati obavljanju namaza u džamiji, pohvalno je da klanja u džematu u svojoj kući. Naravno, podrazumijeva se da osoba koja nijeti predvoditi druge u namazu ispunjava uvjete imama, prije svega da zna pravilno učiti Kur’an i da dobro poznaje osnovne propise o namazu, posebno o namazu u džematu, kako ne bi, nehotice, pokvarila i svoj, a i namaz onih koje predvodi u džematu. Zato Vam savjetujemo da provjerite svoje znanje i sposobnost predvođenja u namazu kod mjesnog imama.

Općenito, muž i supruga mogu klanjati u džematu, jer je za džemat, pored imama, potrebna najmanje jedna osoba, makar razumno dijete ili žena, kako se navodi u djelu “Meraqil-felah” od Šurunbulalija. U spomenutom slučaju Vaša supruga će stati iza Vas. 2. Osoba koja predvodi namaz na prvom rekatu, prije učenja Fatihe, u sebi uči Subhanke, E’uzu i Bismillu.

Pitanje: Zanima me da li je vazektomija halal ili haram?

Odgovor: Kao što nije dozvoljena sterilizacija nije dozvoljena ni ireverzibilna metoda kontracepcije, jer jedna od intencija Šerijata jeste zaštita potomstva,  a spomenuta metoda je protivna toj intenciji.

Pitanje: Da li djevojka ima obavezu da bude pokrivena ispred svoga očuha?

Odgovor: Djevojka ne mora biti pokrivena pred svojim očuhom, ali treba da bude pristojno obučena. Uzvišeni Allah je rekao: „Zabranjuju vam se: matere vaše, i kćeri vaše, i sestre vaše i sestre očeva vaših, i sestre matera vaših i bratične vaše, i sestrične vaše, i pomajke vaše koje su vas dojile, i sestre vaše po mlijeku, i majke žena vaših, i pastorke vaše koje se nalaze pod vašim okriljem od žena vaših s kojima ste imali bračne odnose - ali ako vi s njima niste imali bračne odnose, onda vam nije grijeh - i žene vaših rođenih sinova, i da sastavite dvije sestre - što je bilo, bilo je, Allah zaista prašta i samilostan je. „ (En-Nisa’, 23.)

Pitanje: Interesuje me stav islama prema uplaćivanju životnog osiguranja.

Odgovor: Preferiramo mišljenje većine islamskih pravnika koji smatraju šerijatski zabranjenim dobrovoljno životno osiguranje. Međutim, ako se neko ipak odluči za taj vid osiguranja, to se tretira kao vid dugoročne štednje, a od glavnice štednog uloga, ako dostiže nisab, godišnje treba izdvajati 2,5% na ime zekata, bez kamate koja se mora u cijelosti podijeliti u dobrotvorne svrhe, nakon što se preuzme od osiguravajuće kuće.

Uzimajući ovo u obzir, jasno je da se takav vid štednje ne isplati, jer se ulog smanjuje davanjem zekata, a prividno povećava kamatom koja se ne smije se koristiti za vlastite potrebe nego se mora podijeliti u dobrotvorne svrhe.

 

Pitanje: Zamolio bih Vas ako ste u mogućnosti da mi odgovorite na ovo pitanje. Planirao sam u skorijoj budućnosti, ako Bog da, otvoriti jedan lokal, gdje bi se služila nargila i bezalkoholna pića. Zanima me da li je to halal zarada?

Odgovor: Uzvišeni Allah je rekao: „i sami sebe u propast ne dovodite“ (El-Bekare, 195.)

Allahov Poslanik, a.s., je rekao: „Nema nanošenja štete, niti uzvraćanja na štetu štetom.“

Prema najnovijim naučnim istraživanjima uključujući i ona koja provodi Svjetska zdravstvena organizacija pušenje duhana je izuzetno štetno po ljudsko zdravlje, kako zdravlje samih pušača tako i zdravlje onih koji su izloženi duhanskom dimu. Također, pušenje nargile je štetnije po zdravlje od pušenja običnih cigareta.  Zbog svega navedenog smatramo da u tom lokalu ne trebate služiti nargilu.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine