digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

MUKABELA: Komentar 19. džuza

Autor: Džemal Redžematović April 09, 2023 0
Sura Furkan je mekkanska sura i govori o kažnjavanju onih koji nisu htjeli povjerovati u Vjerovjesnika, s.a.v.s., i u Kur'an. U pitanju je sura koja razlučuje Istinu od neistine Furkan je zapravo drugo ime za Kur'an. Ova sura ističe da je Kur'an ishodište sljedećih naredbi: pozivanja u vjerovanje u Allaha , angažmana na Allahovom putu, robovanja Uzvišenom Allahu, oporavka srca, razumijevanja i prosvjetljivanja božanskim nurom. Ovim redoslijedom preko svojstava robova Milostivog dolazimo do kraja sure. Ko želi biti jedan od robova Milostivog treba u svom životu uspostaviti ove ajete ove sure: 63-76.
 
Nakon sure Furkan prelazimo na suru Šu›ara. Objavljena je u vrijeme kada je Poslanik, s.a.v.s., naredio da se javno obznani Allahova vjera i da se otvoreno poziva u islam. Sura započinje prijetnjom nevjernicima koji odbijaju povjerovati u Kur'an i u Vjerovjesnika, s.a.v.s.
 
U prve četiri stranice ove sure nalazimo dijalog Musa, a.s., s faraonom, a nakon toga razgovor Ibrahima, i drugih poslanika s njihovim narodima.
 
Uzvišeni Allah spominje te priče samo iz razloga da bi Muhammedu, s.a.v.s., poručio da se i on strpi i bude ustrajan u svojoj misiji. Cilj ove sure jeste dokazivanje i dostavljanje Objave ljudima najefikasnijim sredstvima. U naše doba substitut za poeziju mogu biti mediji. Oni mogu biti razlog upute ljudima i njihovog pravilnog usmjeravanja, kao što mogu biti uzrokom stranputice. Nažalost, u većini slučajeva mediji su danas ishodište društvenih devijacija i ateizma.
 
Sljedeća sura u ovom džuzu je sura Neml koja je mekkanska sura. Na početku sure spominje se priča o Musa, a.s., i faraonu, potom priča o Sulejmanu, a.s., i mravu.
Mravi nas uče pozivu u Allahovu vjeru. Kada je Sulejman, a.s., krenuo sa svojom vojskom, mravi su mogli pobjeći, međutim šta su uradili? Otišli su da razgovaraju s drugim mravima rekavši im: „Uđite u svoja staništa da vas Sulejman i njegova vojska ne pregaze a da toga nisu ni svjesni.“
 
Dakle, uplašili su se za svoju zajednicu i porodicu. To govori samom čitaocu ove sure da se i on treba pobojati za svoju porodicu i zajednicu, da s njima razgovara i da ih savjetuje. Jedan od razloga zašto je Allah dao naziv ovoj suri - Mravi, jeste da bi ukazao da se trebamo brinuti za svoju porodicu, braću, sestre i roditelje.
 
Nakon toga, u ovoj suri se nastavlja izlaganje priče Sulejmana, a.s., s pupavcem (Hudhud) kojem je bilo stalo do vjere i na izvjestan način bilo mu je krivo kako se jedna grupa ljudi mimo Allaha klanja Suncu. Kada se ta epizoda završila, dolazi na red priča Sulejmana, a.s., s Belkisom, kraljicom od Sabe koja je vjerovatno svima nama poznata.
 
Kada je završio dijalog s kraljicom od Sabe, Kur'an nam daje još jednu epizodu priče Saliha, a.s., sa svojim narodom, pa onda Luta, a.s. sa svojim narodom da bi prešao na nekoliko dokaza o postojanju Allaha koji završavaju pitanjem: da li postoji još neki bog uz Allaha?

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine