50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Čovjek je pod ugovorom

Autor: Hafiz Muriz ef. Mešić, imam džemata BICC, Chicago Decembar 07, 2017 0

Uzvišeni Allah dao je čovjeku sve što mu je neophodno za njegov život; dao mu je razum i emocije, podario mu blagodati vida, sluha, i ostala čula, podario mu najljepši i najsavršeniji oblik, a potom u njega udahnuo Svoju dušu. Nastanio ga na mjestu gdje može besplatno da koristi Njegove blagodati. Stoga, Uzvišeni Gospodar od čovjeka traži da se dosljedno drži svog ugovora kada kaže: “O vjernici, držite se ugovora!” (El-Ma’ide, 1) Naš sami život je ugovor između nas i Onoga Koji nam ga je podario. Čovjek je dao zavjet, i taj zavjet je zapisan u Mushafu, da će on jedino Allaha obožavati i da će poštovati Njegove odredbe. Taj ugovor, odnosno misaq je izrečen u ezelu (praiskonu) i zapisan pred velikim brojem svjedoka i čovjek se na njega podsjeća čitajući Kur’an.

Uzvišeni Allah kaže: “I kad je Gospodar tvoj iz kičmi Ademovih sinova izveo potomstvo njihovo i zatražio od njih da posvjedoče protiv sebe: “Zar Ja nisam Gospodar vaš?” - oni su odgovarali: “Jesi, mi svjedočimo” - i to zato da na Sudnjem danu ne reknete: “Mi o ovome ništa nismo znali.” (El-E’araf, 172)

Taj ugovor sačinjava vrlo precizne odredbe, koje su čovjeku propisane. Kur’an čak koristi termin ‘’kutibe’’ što znači ‘’propisano, zapisano’’, dakle riječ je o obavezi koju je čovjek u ezelu prihvatio. Tako Kur’an kaže: “Zaista je namaz, vremenski prezicno propisana i zapisana vjernikova dužnost.” (En-Nisa, 103) Također, kaže: “O vjernici, propisan vam je post, isto onako kao što je bio propisan svima prije vas...” (El-Bekare, 183)

Dakle, čovjek ima obavezu poštovati odredbe koje mu je propisao Njegov Gospodar, Onaj kome on duguje svoj život i sve svoje blagodati. Ukoliko on zanemari navedeni ugovor, onda slijede penali, odnosno kazne. Jer, on osim što bi u tom slučaju bio loš primjer, također djeluje negativno na okolinu, jer pokazuje drugim ljudima da je nezakonito ponašanje moguće i da takvo ponašanje može proći nekažnjivo. On takvim postupcima narušava harmoniju, unosi nered i fesad u zajednicu i postaje opasnost po okolinu. Zato su ljudi ustanovili sudove, da bi se zadržala harmonija i da bi se pravda zadovoljila.

Nekada ljudi izbjegavaju da ispunjavaju određene odredbe iz ugovora, ili čak cijeli ugovor zanemaruju. Tada čovjeka pozivaju na sud, da mu sude. On tada priznaje ili poriče, međutim uvijek mu se predoče dokazi i pozovu svjedoci. Tako je Uzvišeni Allah ustanovio Sudnji dan, na kojemu će On biti sudija. Pozvat će se časni meleki pisari – kiramen katibin, koji će predočiti cjelokupan čovjekov život zapisan dok je živio pod ugovorom. “Teško nama” – govoriće - “kakva je ovo knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala.” I naći će upisano ono što su radili. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti.” (El-Kehf, 49)

Čak će se pozvati i on sam, da lično posvjedoči ono što je radio. Kur’an to spominje kada kaže: “Na Dan kada protiv njih budu svjedočili jezici njihovi, i ruke njihove, i noge njihove za ono što su radili.” (En-Nur, 24)

Draga braćo,

Ovo je upozorenje da razmislimo i sami sebi dadnemo novu šansu, prije nego što bude kasno, da počnemo sa ispunjavanjem svog zavjeta i da se drži onoga što je dogovorio. Jer, oni koji ispunjavaju svoje ugovore, oni zadobijaju poštovanje zajednice, bivaju nagrađeni novim – boljim ugovorom i imaju mnogobrojne benefite i koristi. Tada će oni srećni čitati svoju knjigu i zadovoljni biti: “Onaj kome se njegova knjiga u desnu ruku da, reći će: Evo vam, čitajte knjigu moju, ja sam čvrsto vjerovao da ću račun svoj polagati. I on će biti u životu zadovoljnom, u džennetu predivnom, čiji će plodovi nadohvat ruke biti.”(El-Haqqah, 19-23) A oni koji nisu poštovali ugovor, oni će reći: “A onaj kome se da knjiga u lijevu ruku njegovu reći će: Kamo sreće da mi knjiga moja ni data nije i da ni saznao nisam za obračun svoj. Kamo sreće da me je smrt dokrajčila, bogatstvo moje mi nije od koristi, snage moje nema više.” (El-Haqqah, 25-29) Uzvišeni Allah za takve je obezbijedio vječnu nagradu – Džennet, jer je On Onaj Koji je Najpravedniji: “A zar Allah nije Najpravedniji Sudija?” (Et-Tin, 8)

Zato, braćo, kad nešto iznajmljujete, bilo od ljudi – bilo od Allaha, poštujte ugovor!

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija