digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Ramazan nedvojbeno ostavlja traga na čovjekovu nutrinu, pa je idealna prilika da određene vrijednosti i principe preslikamo u naše djelovanje, “trenirajući” svoju dušu i pobjeđujući svoj ego, ne bi li vjernička čestitost trajala i mimo ramazana.

Furkan – šesto čulo

Oktobar 01, 2020

Nauka nas uči da čovjek ima pet čula ili osjetila pomoću kojih osjeća, razaznaje i uči o svijetu koji ga okružuje. O tim čulima se uči još u nižim razredima osnovne škole. Kur'an spominje čula pa nas upozorava da čemo odgovarati za vid, sluh, dodir i ono što okusimo. 

Muslimani više znaju šta će se dešavati na Ahiretu, umjesto da urede svoj život na Ovome svijetu, od kojega i zavisi naš status na Ahiretu 

U našem nastojanju i iskrenoj namjeri da svijet mijenjamo nabolje, prije negoli se sa svijetom susretnemo, kvalitet promjene uveliko ili presudno će biti uvjetovan našim susretom sa samima sobom. Imamo li mi svoju Hiru ili Turi Sinaj, tiha mjesta, našim najdubljim osjećanjima obojena? 

Stranica 1 od 2

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine