digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

A sluge Svemilosnog su oni koji hode po Zemlji smjerno. (Furkān, 26)

Ramazan nedvojbeno ostavlja traga na čovjekovu nutrinu, pa je idealna prilika da određene vrijednosti i principe preslikamo u naše djelovanje, “trenirajući” svoju dušu i pobjeđujući svoj ego, ne bi li vjernička čestitost trajala i mimo ramazana.

Furkan – šesto čulo

Oktobar 01, 2020

Nauka nas uči da čovjek ima pet čula ili osjetila pomoću kojih osjeća, razaznaje i uči o svijetu koji ga okružuje. O tim čulima se uči još u nižim razredima osnovne škole. Kur'an spominje čula pa nas upozorava da čemo odgovarati za vid, sluh, dodir i ono što okusimo. 

Muslimani više znaju šta će se dešavati na Ahiretu, umjesto da urede svoj život na Ovome svijetu, od kojega i zavisi naš status na Ahiretu 

Stranica 1 od 2

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine