digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Furkan – šesto čulo

Autor: Safet Pozder Oktobar 01, 2020 0

Nauka nas uči da čovjek ima pet čula ili osjetila pomoću kojih osjeća, razaznaje i uči o svijetu koji ga okružuje. O tim čulima se uči još u nižim razredima osnovne škole. Kur'an spominje čula pa nas upozorava da čemo odgovarati za vid, sluh, dodir i ono što okusimo. 

Savršenstvo Kur'ana je, između ostalog, i u tome što spominje pojam koji bismo danas komotno mogli nazvati šestim čulom. U 29. ajetu sure El-Enfal, naš Gospodar poručuje:

“O vjernici, ako se Allaha budete bojali, On će vam furkan dati, preko ružnih postupaka vaših preći i oprostiti vam. Njegova dobrota je neizmjerna”.

Šta je Furkan?

Furkan je jedno od imena Kur'ana. Ako bismo htjeli da prevedemo ovu riječ, mogli bi kazati da je furkan ono što rastavlja istinu od laži, svjetlo od mraka ili dobro od lošeg. Odatle potiče i ime Faruk koga je kao nadimak nosio i halifa Omer budući je svojim postupcima jasno ukazivao na dobro i loše te na istinu i laž.

Gore spomenuti ajet nam garantuje furkan, pod uslovom da smo Allahu pokorni. Drugim riječima, vjernik koji se Allaha boji i Njemu je pokoran, ima od Allaha poseban dar, šesto čulo, specijalne senzore koji se zovu furkan. To šesto čulo, odnosno ti senzori mu pomažu da uvijek, na svakom mjestu i u svakoj situaciji jasno razlikuje ono što je ispravno, dobro i korisno od onoga što ne valja i što je pogrešno. 

Senzori za parking te upozoravaju čim se dovoljno primakneš trotoaru ili drugom automobilu. Senzori u tržnim centrima se oglase čim kreneš prema izlazu s artiklom koga si uzeo, a nije otkucan na kasi. Mobitel ti signalizira čim je baterija pri kraju. 

Vjerniku, u duhovnom smislu, tako djeluje furkan. Čim se primakneš nečemu što ti je zabranjeno, čim pređeš dozvoljenu granicu i čim postupiš onako kako ne bi smio, ako se iskreno Allaha bojiš, odmah ćeš znati da griješiš i gdje griješiš. To je furkan. 

Često raspravljamo o pitanju grijeha pa za bezbroj stvari pitamo jesu li grijeh. Ako si vjernik i ako se Allaha iskreno bojiš, tvoj furkan će ti jasno signalizirati šta je grijeh. To potvrđuje i hadis: “Grijeh je ono što te tišti u prsima i za što ne bi volio da saznaju ljudi”.

Prema tome, ne moraš biti genijalac da bi imao šesto čulo. Osloni se na Allaha i budi mu pokoran pa će ti On furkan dati i jasno ćeš razlikovati ispravno od pogrešnog, jasno ćeš čitati poruke iz nemorala, zemljotresa, ubistava, poplava, raznih bolesti i svega drugog što vidiš a ne razumiješ.

Konačno, najbolji furkan je Allahova knjiga – Kur'an, a ti najbolje znaš koliko se s Kur'anom družiš. Njegove sure i ajeti su najbolja ovosvjetska navigacija i jedino ta navigacija nas može odvesti na pravu adresu.

Safet Pozder

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine