50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Kur'an – derogacija, a ne revizija

Autor: Jusuf Ramić Februar 10, 2020 0

Odnos islama prema kršćanstvu u startu je bio dobar. Islam nije ni pokušao da negira ideologiju kršćanstva. Međutim, u daljem razvoju stav islama se mijenja. To zbog toga što je došlo do političkog i vojnog sukoba sa arapskim plemenima koja su na sjeveru poluotoka prihvatila kršćanstvo, ističe Montgomeri Watt. 

Otuda on smatra da su mnogi kur’anski ajeti koji su objavljeni u prvom medinskom periodu, a koji se odnose na jevreje i kršćane u osnovi bili objavljeni zbog jevreja. To su ajeti iz druge, treće i pete kur’anske sure (2/105-111, 114-120; 3/60-67; 5/18-21, 51-56). Postoji otuda velika sumnja da su ovi ajeti naknadno revidirani kako bi se mogli primijeniti i na kršćane, ističe Watt. 

Kur'an, po njemu, dopušta reviziju i krivotvorenje, jer on nije Objava već djelo Muhammeda. U islamskoj literaturi nigdje se ne govori o reviziji Kur’ana, već samo o derogaciji, a i to je kod nekih istraživača upitno. Čini se da je Watt ovdje mislio na derogaciju, a ne na reviziju. Nash na engleskom jeziku ima značenje abrogacije, a ne revizije. Tako je ovaj termin preveo A. J. Arberi u svome prijevodu Kur’ana:

Pročitajte cijeli tekst ovdje.

And for whatever verse Wi abrogate or cast into oblivion, We bring a better of the like of it, knowest thon not that God is powerful over every thing? (Arberry, The Koran interpreted, l/41).

Mi nijedan propis ne promijenimo , niti ga u zaborav potisnemo, a da bolji od njega ili sličan njemu ne donesemo. Zar ti ne znaš da Allah sve može? (Al-Beqare, 106). 

Inače, Arberi je na Kembridžu bio šef Katedre za arapskoislamske studije i jedan od onih koji su se specijalizirali u arapskom jeziku. U razgovoru sa Mustafom al-Siba'ijem kaže:

„Mi orijentalisti često činimo velike greške u našim studijama u vezi sa islamom. Mislim da ne bismo trebali zalaziti u ova područja jer ste vi, muslimani, meritorniji od nas u tim istraživanjima.“ (al-Siba'i, Orijentalizam i orijentalisti, 129 u prijevodu Nezira Halilovića).

Montgomeri Watt je očito pravio velike greške pišući biografiju Muhammeda, a.s. Te greške su vidljive i kada je riječ o Kur'anu kao posljednjoj objavi. Tendenciozno i neobjektivno je pisao o Poslaniku i objavi Kur'ana.

Potražite Preporod aplikaciju za android i iOS uređanje. Instalirajte odmah i uživajte u sadržaju. 

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija