digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Drukčiji pogled na cilj posta

Autor: Senad Agić Juni 22, 2015 0

Prvi čovjek i poslanik Adem a.s. je bio sa Gospodarom, sa Allahom uzvišenim u džennetu. Gledao je u Njega, slušao Ga

Ali, čim mu je njegov ego postavio stupicu, jedna ogromna zavjesa, barijera, prepriječila se između njega i Gospodara i to je izazvalo da Adem posrne. Ta ista zavjesa se pojavljuje i njegovoj djeci u životu na ovom svijetu. Ademu a.s. je kazano da se može vratiti u početnu poziciju samo ako uspije ukloniti ovu zavjesu ega.

Naš je Gospodar sa nama, samo što mi to ne osjećamo. Mi mislimo da je Gospodar zauzet i da sjedi na prijestolju, daleko od nas i da će biti sa nama tek na Sudnjem danu. Koliko je ljudskih bića svakog trenutka svjesno da je Gospodar sa nama; jer da nije, da li bi naše egzistiranje bilo moguće barem za minutu, sekundu ili djelić sekunde. Tvoje postojanje ne bi bilo moguće bez Gospodarovog prisustva. Sve stvoreno duguje svoju egzistenciju svom Gospodaru. Ali, mi smo nemarni.

To je taj ego koji se pojavljuje i postavlja zastor. Ti to ne možeš vidjeti niti ti je to na pameti. Stoga smo mi od samih početaka, od vremena Adema a.s. suočeni sa imperativom da uklonimo taj zastor i budemo sa svojim Gospodarom Allahom Uzvišenim. Naređeno nam je da taj zastor strgnemo. Sve vrste ibadeta i svi šerijati idu za tim da od sebe udaljimo ego i njegove zastore.

Najefikasniji način postizanja ovog cilja je post. Zato je Allah Uzvišeni svim narodima preko poslanika naređivao da poste. Mi postimo radi te svrhe: da uklonimo našega ega zastor i da budemo sa svojim Gospodarom.

Kada je Allah Uzvišeni razgovarao sa Musaom a.s. na Sinaju, između Musaa i njegovog gospodara bilo je 70,000 zastora. Allah Uzvišeni je stoga i zajednici Muhammeda a.s. naredio da poste i rekao da u trenutku iftara ostaje samo jedan zastor između Njega i Njegovog postača. Ako bismo uspjeli strgnuti taj zastor, bili bismo sa našim Gospodarom Allahom Uzvišenim; bili bismo u jedinstvu okeana, a kada se jednom tu nađeš, onda povratka nema. Zato Allah Uzvišeni zadržava taj jedan zastor između tebe i Njega sve dok ne ispunimo svoj ovozemaljski rok. U suprotnom, svako ko bi dočekao vrijeme iftara nestao bi i tada bi bio sa svojim Gospodarom na iftaru u Njegovoj sveprisutnosti.

Mi smo zahvalni našem Gospodaru što nam je podario jedno takvo moćno sredstvo za dolaženje u blizinu Njegove sveprisutnosti i nadamo se da ćemo jednog dana kada se naši životi završe biti i ostati tu zauvijek. Zato naša namjera i naš nijet moraju biti da jednog dana budemo sa svojim Gospodarom bez ikakvih barijera.

Šejh Muhammed Nazim Adil

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine