50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

U islamu džamije imaju posebno istaknuto mjesto.

Sura Eš-Šems

Mart 11, 2020

Na početku ove sure Allah se zaklinje sa više Svojih velikih stvorenja, ukazujući na potpunost Svoje moći i na Svoju jednost:

Prvi dio teksta Brak između muslimana i nemuslimanke – šerijatska pravila i smjernice

O dovi se govori u brojnim kur'anskim i hadiskim tekstovima. Allah Uzvišeni u Kur'anu časnom naglašava da On, neka je slavljen i uzvišen, ljudima posvećuje pažnju isključivo zbog njihove dove, tj. zbog toga što među njima ima onih koji Mu se ponizno i skrušeno obraćaju sa svojim dovama.

Stranica 1 od 2

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine