Redakcija

Redakcija

Uprava za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije je organizovala trodnevni seminar za imame iz cijele BiH. Imami će na seminaru biti osposobljeni za rad na prevenciji radikalizma kod mladih.

Potpisivanjem ugovora u velikoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu okončan je konkurs dodjele stipendija iz Fonda Bejtu-l-mal Rijaseta Islamske zajednice.

Reagiranje predsjednika Udruženja studenata FIN-a Ahmeda Tabakovića na izjave Merima Serdarevića

U srijedu, 16. januara 2019. g. Studentski centar IZ posjetio je direktor Behram-begove medrese Ahmed Hatunić.

Nakon saopćenja Udruženja studenata USFIN-a, u kojem se iznijelo mišljenje o radu bivšeg predsjednika SPUS-a Merima Serdarevića, gospodin Serdarević je na našu adresu dostavio reagiranje u kojem stoji:

Obraćamo Vam se povodom dešavanja na redovnoj Skupštini Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, održanoj 18.1.2019. godine u 18 sati, u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu.

Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu izdalo je saopćenje u kojem, između ostaloga, stoji:

U Gazi Husrev-begovoj biblioteci počela je konferencija  "Doprinos vjeronauke kvalitetu odgojno-obrazovnih procesa u BiH u kontekstu evroatlantskih integracija".

Sarajevo, 17. januar 2019. (MINA) – Danas je pod predsjedavanjem reisu-l-uleme Huseina ef. Kavazovića održana prva redovna sjednica novoimenovanog Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Za sekretara Rijaseta imenovan je Nihad Mehmedović.

Islamska zajednica u BiH

Muftijstvo tuzlansko

Medžlis Islamske zajednice Brčko

Izvršni odbor

Raspisuje

K O N K U R S

za popunu radnog mjesta imama, hatiba i muallima u džematu

Maoča Nova, Medžlis IZ Brčko

Pored općih uvjeta predviđenih članom 7. Pravilnika o imamima, kandidat treba da ispunjava i sljedeće UVJETE:

  • završena jedna od priznatih medresa
  • završen FIN (imamski ili teološki smjer), ili drugi islamski fakultet čija je diploma nostrificirana na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu
  • radno iskustvo najmanje pet godina
  • da nema drugih prepreka za postavljenje od strane Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Prednost pri odabiru će imati kandidati sa zvanjem hafiza.

Priložiti:

  • ovjerene kopije dokumenata o školskoj spremi
  • molba sa kratkom biografijom
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • uvjerenje o državljanstvu
  • uvjerenje o radnom stažu

Rok prijave na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja istog u IIN „Preporod“.

Prijava na konkurs sa traženom dokumentacijom se dostavlja na adresu: Medžlis IZ Brčko, ul. Kučukalića br.4, 76120 Brčko, sa naznakom „Prijava na konkurs za džemat Maoča Nova“

Informacije putem telefona br. 049-214-195

Nepotpune i neblagovremene informacije neće se razmatrati.

MIZ Brčko

Stranica 1 od 359
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro