50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Categories

Već duže vrijeme postavlja se pitanje da li upotreba tespiha ima utemeljenje u sunnetu, pa sam u ovoj fetvi sabrao hadise i predaje (esere) koji se odnose na ovu temu,…
Želiš u džihad? Oženi se i formiraj porodicu; dođu u manji entitet živjeti koji je nastao na kostima Bošnjaka...
Šerijatsko-pravno mišljenje (fetva) izneseno je na javnu licitaciju, a mnogi koji imaju sasvim malo šerijatskog znanja daju fetve koje se odnose na važna pitanja od općeg interesa bez imalo ustezanja…
Novotarija (bid‘at) je izraz za radnju koja se sukobljava i suprotstavlja šeri‘atu. Postoje i novotarije koje se ne sukobljavaju sa šeri‘atom. U novotarijama koje se ne suprotstavljaju šeri‘atu naši prethodnici…
U 54. ajetu sure Nisa, Kur’an Časni govori o zavisti: “Da li oni zavide ljudima na onome što im je Allah iz Svoga obi­lja dao....“Ne samo da je bolest, zavist…
Danas nakon džume -namaza u mektebu Gazi Husrev -begove džamije u Sarajevu, Sumejja Rešić je proučila završne ajete iz Kur'ana, te je na taj način napamet proučila cijeli Kur'an pred…
Osvjetljavanje džamija i munara kandiljima datira od vremena halife Omera .b. el-Hattaba.
Ebu Hurejre, r.a., propovijeda da je Pejgamber, s.a.v.s., rekao: "Od ljepote čovjekovog islama je da ostavi ono što ga se ne tiče." (Tirmizi, Ibn Madže, Ahmed i Malik)
Sadašnji majstori koji izrađuju nišane rade to, uglavnom, zanatski. Oni ne shvataju da to nije samo njihova privatna stvar i stvar njihovog zanata. Nije to stvar ni same porodice koja…

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine