digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif
U riječima Uzvišenog se ističe osam vrsta ljudi koje Allah, dž.š., voli, i navodi primjere takvih:
Kur’an je Govor Gospodara svjetova objavljen njegovom poslaniku Muhammedu, s.a.v.s., s ciljem da ljude izvede iz tmina neznanja (džehl) i nevjerovanja (kufr) na svjetlo znanja (‘ilm) i vjerovanja (iman): On…
Ove pouke je lakše razumjeti čitajući ajete ovog džuza.
Mjesec ramazan je, između ostalog i mjesec rahmeta, Allahove milosti. U mjesecu ramazanu, iz Svoje milosti, Uzvišeni Allah naređuje da se zatvore džehennemska vrata, a otvore džennetska i da se…
Nakon pogibije desetak ashaba, r.a., koji su branili Pejgambera, s.a.v.s., u bici na Uhudu na scenu je stupio poznati ashab Talha ibn Ubejdullah, koji se hrabro borio.
Iz vjerodostojnih predaja razumijemo da se Vjerovjesnik, s.a.v.s., Allahu kajao i za oprost molio, po sedamdeset, odnosno, stotinu puta dnevno.
Allah Svemilosni ovdje nas poziva, kao i na još dosta mjesta u Kur’anu, svome oprostu, jer On voli više da prašta svojim robovima nego da ih kažnjava. Kada jedan rob…
Mnogo je načina na koje čovjek može realizirati svoju čovječnost, humanost i altruizam.
Kur'an čovjeku pristupa kao biću koje ima stvarna ograničenja i slabosti.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine