50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg
Redakcija

Redakcija

Abu Dabi-U Ujedinjenim Arapskim Emiratima saobraćajni policajci dijele iftar svima koji prolaze u autu glavnim saobraćajnicama u vrjeme iftara.

Načelnik policijske uprave Ras al-Khaimah Ahmed bin Juma je izjavio za Al Arabiyu da će biti podijeljeno 16.000 iftara vozačima tokom ovog mjeseca.

„Saobraćajni policajci će dijeliti iftare i upozoravati vozače da ne žure kako bi stigli na iftar na koji su krenuli“, kazao je Bin Juma pojašnjavajući da se sa podjelom iftara vozačima koji se nađu na ključnim saobraćajnicama u vrijeme iftara počelo zbog brojnih sudara koji su se dešavali zbog žurbe na iftar onih koji na njega nisu na vrijeme krenuli.

„U okviru ovog ramazanskog projekta koji provodi saobraćajna i sigurnosna policija spada i podjela hrane za iftare porodicama zatvorenika, kao i obogaćivanje ramazanskog programa za zatvorenike“, kazao je Bin Juma. 

„Dvojica mladića su izgubila živote, jer su se suprotstavili nekome ko je širio riječi mržnje upućene putnicima muslimanima na popodnevnom vozu“, izjavio  je gradonačelnik Portlanda Ted Wheeler ističući da „naša sadašnja politička klima dozvoljava i previše prostora za one koji šire netrpeljivost.

U amfiteatru Fakulteta islamskih nauka 17. maja održana odbrana doktorskog rada kandidata mr. Senada Ćemana.

U okviru 507. Dana Ajvatovice u Islamskom edukativnom centru „Nur“ u Gornjem Vakufu, 23. maja održana je promocija knjige „Stotinu i jedno prisjećanje – Tradicija Bošnjaka na području općina Jajce, Jezero i Šipovo“, kao i predstavljanje izdavača Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka Sarajevo.

Najnovija, dvadeseta po redu knjiga “Izvještaji iz bosanskog rata - Dnevničke zabilješke”, autora prof. dr. Šemse Tucakovića, promovirana je u četvrtak 18. maja. 2017. godine u Bošnjačkom institutu – Fondacija Adil Zulfikarpašić u Sarajevu.

O knjizi su govorili: prof. dr. Ismet Dizdarević i dr. sc. Meldijana Arnaut- Haseljić, recenzenti ove knjige, kao i novinar i publicista Šefko Hodžić i autor knjige. Moderator je bio književnik Fuad Kovač.

Ova najnovija knjiga prof. Tucakovića govori o najznačajnijim događajima odbrambeno-oslobodilačkog rata (1992.-1995.) viđenih očima samog autora, jedinog doktora nauka koji je učesnik ovog rata, od vremena njegove pripreme, formiranja prvih struktura do poslijeratnog perioda. Prof. Tucaković jedan je od pokretača otpora agresiji na području gornjeg Podrinja, osnivač jedinica ARBiH (Fočanska brigada) i učesnik najvažnijih događaja i bitaka na području čitave BiH.

Kao doktor komunikologije u ratu je objavio oko 3.000 izvještaja o stradanju civilnog bošnjačkog stanovništva i otporu agresiji. O svemu tome vodio je preciznu evidenciju u obliku dnevničkih zabilješki, prikupljao dokumentaciju i fotografije. Riječ je o autentičnom svjedočenju (na skoro 1.000 stranica) jednog neposrednog učesnika koji je uz to obavljao visoke starješinske dužnosti u ARBiH, a unaprijeđen je u čin brigadira. 

Prof. dr. Ismet Dizdarević je na promociji istakao “kako ova knjiga prof. Tucakovića sadržava činjenice kojih nema u knjigama drugih autora u kojima se razmatra problematika ratnih zbivanja u periodu od 1992. do 1995. godine, te da je bogatstvo autentičnih podataka sadržanih u knjizi pouzdan podsticaj za povijesna, komunikološka i psihosocijalna istraživanja i za djelotvorniju edukaciju mladih generacija.”

Dr. sc. Meldijana Arnaut- Haseljić je kazala da vjerodostojan faktografski materijal u knjizi predstavlja interesantnu materiju za sve one koji se bave utvrđivanjem činjenica iz sfere nauke i društvenih kretanja, ali je ujedno zanimljivo štivo koje običnom čitaocu može pružiti živopisan uvid u događaje, ljude i zbivanja. Novinar i publicista Šefko Hodžić, podsjećajući se na vrijeme agresije na BiH kad je i sam, kao ratni  reporter “Oslobođenja”, obilazio ratišta širom BiH, kazao je da je, između ostalog, vrijednost zapisanog u ovoj knjizi – istina.

Autor ove knjige, prof. Tucaković je na kraju, kao što je to činio i u knjizi, kritički kratko govorio o pojedinim tadašnjim (i današnjim) zabludama, grješkama i izdajama onih koji to nisu smjeli činiti.

U organizaciji Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ u Sarajevu je, 20. maja održan sedmi po redu naučni skup „Bosanskohercegovačka država i Bošnjaci“.

Dodjela vakufnama, zahvalnica, priznanja i diploma povodom završetka sufare za 22 polaznika u džematu Soukbunar, MIZ Sarajevo

U Bijeloj džamiji 21. maja održana je manifestacija završnih ispita polaznika mektebske nastave džemata Bijela džamija.

Svečanost hatmi u Krajini je jedan jedinstven događaj koji se u velikom razlikuje od ostatka naše zemlje.

Vrijeme je kada svršenici osnovnih škola biraju i opredjeljuju se koju će srednju školu upisati. Izbor nije nimalo lahak. Medrese su škole sa dostojnom tradicijom i respektabilnim rezultatima. Preporod je pitao Seida Eminovića, šefa Odjela za osnovno i srednje obrazovanje u Upravi za obrazovanje i nauku Rijaseta, zašto izabrati i upisati medresu?

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija