digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Treća škola mišljenja u akaidu

Autor: Jusuf Ramić Maj 06, 2020 0

Predstavnik ove škole je Ebu l-Hasan Ali el-Eš'ari (239-330/853-941).

Živio je, radio i djelovao u Iraku. Svojim radom i istraživanjima obogatio je ovu naučnu oblast. On je bio i ostao Šafijski predstavnik akaida. Njemu je Ahmed Smajlović posvetio više stranica u časopisu Islamska misao, a onda je našao za shodno da čitaocima ovoga časopisa ponudi u prijevodu jedno poglavlje iz njegovog kapitalnog djela Meqalatu l-islamijjine koje govori o izvorima islamskog vjerovanja zasnovanog na Kuranu i Sunnetu Allahova Poslanika. 

Njegov učitelj bio je Ebu Ali el-Džubbai, poznati muatezilija koji mu je pomogao da izraste ne samo u jednog od najvećih mislilaca svoga vremena nego i da postane jedan od najvećih islamskih teoretičara. A onda su se razišli. Danas je teško proniknuti, ističe Ahmed Smajlović, u prave razloge Eš’arijevog misaonog preokreta od i'atizala ka ehli sunnetu što je, nema sumnje, snažno uticalo na kasnije tokove islamske filozofske i akaidske misli. Neki ističu da je pravi razlog razilaženja između učitelja i učenika u tome što je učenik zagovarao teoriju o određenju koja se znatno razlikuje od iste koju je zastupao njegov učitelj. 

Borio se protiv mu'atezile njihovim oružjem koristeći pri tome - logičku dijalektiku - koja mu nije bila strana jer je četrdeset godina proveo u primjeni njihovog sistema a onda se distancirao. 

Često je isticao: „Naš stav koji zastupamo i vjerovanje koga se pridržavamo jeste Kur'an i Sunnet, zatim ono što se vjerodostojno prenosi od ashaba, onda učenih njihovih sljedbenika, potom priznatih hadiskih imama s čime smo zaštićeni i onoga na čemu je bio imam Ahmed ibn Hanbel. . . jer oni koji se razilaze s njim daleko su od prave istine s kojim je Uzvišeni Allah istinu potvrdio u vrijeme pojave zabluda“ (Pogovor djelu Mekalati Muhjuddina Abdulhamida).

Podržite naučni rad.

U predgovoru djela Mekalatu l-islamijjine ve ihtilafu l-musalline El-Aš’ari kaže: Svako ko hoće da se upozna sa ideologijom drugih primijetiće kao što sam i ja primijetio površnost u izlaganju i pogrešnost u interpretiranju drugog i drugačijeg iz želje omalovažavanja onih s kojima se razilaze i ne slažu što očito ne predstavlja metod bogougodnih. Ovo me podstaklo da objasnim to što trebam objasniti bez pretjerivanja i opširnosti. 

Nema sumnje, ističe Ibrahim Medkur, da je pitanje stvaranja Kurana bilo granična linija između umjerenosti i pretjerivanja u akaidu. Ovo je bila priprema za rađanje ove škole u akaidu. Konačno El-Eš'ari nije ništa drugo već rezultat svoga vremena i glasnik islamske svijesti i savjesti. Njega su u tome potpomogla i druga dvojica njegovih istomišljenika Ebu Džafer et-Tahavi i Ebu Mensur el-Maturidi jedan u Egiptu a drugi u Semerkandu zastupajući približno iste stavove. Uostalom sva trojica pripadaju istoj imanskoj orijentaciji.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine