digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Bosanski Sefardi su dugi niz godina, sve do dolaska Austro-Ugarske, živjeli kao skoro totalno zatvorena zajednica, posebno u religijskom smislu, ali su muzički oblici, naročito pjevanja gradske muslimanske sredine, do njih dolazili svjesno ili nesvjesno i to neposredno slušanjem sakralne i svjetovne muzike.

Poznato je da su se Jevreji iseljavali, ali još više odlazili kao roblje ili postajali poluslobodni podanici van svoje pradomovine. Glavni pravci odlaska bili su prema istoku i zapadu u skoro sve zemlje tadašnjeg poznatog svijeta.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine