digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif
Da li ste obratili pažnju na to da odabirom boje, i načina stavljanja mahrame, postižete efekat 'produživanja' ili skraćivanja' lica i čela, isto tako i 'sužavanja' ili 'proširivanja'
U Domu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, 6. januara 2016. godine Agencija za certificiranje halal kvalitete je održala predavanje na temu „Halal i haram u ishrani muslimana“. Organizator i domaćin…
AGRESIVNOST U DJEČIJOJ DOBI
Imami Gazalija je iznio program odgoja djeteta koji je je osmišljen u vidu slijedećih obaveza roditelja prema djetetu:
Naša djeca su neprocjenljivo blago, ali i naš ispit i iskušenje i samo od nas zavisi da li ćemo biti na visini zadatka i odgovornosti • Dok se u posljednje…
Nasilje nad djecom podrazumijeva odnose i ponašanja pojedinaca ili institucija kojima se ugrožava ili spriječava normalan psihički ili fizički razvoj, integritet ličnosti ili se spriječava zadovoljenje dječijih potreba."Nasilje nad djecom…
U Džedi (Saudijska Arabija) je, u organizaciji Generalnog sekretarijata Organizacije islamske kooperacije, održan Forum o ujednačavanju halal standarda i procedura. Forumu je prisustvovalo 78 predstavnika vladinih i nevladinih institucija iz…
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je na svom portalu objavila da obrezivanje (sunećenje) muškaraca može smanjiti rizik od dobijanja heteroseksualno prenosive HIV-infekcije za oko 60%.
Da li ste umorni, nervozni i osjećate se na rubu snage? Da li vas muče razne brige, strahovi i problemi?

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine