digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Neklanjanje tri džume

Autor: Fetva-i emin Enes Ljevaković Maj 03, 2020 0

Pitanje: Da li vjernik izlazi iz vjere ako ne klanja tri džume zaredom?

Odgovor: Džuma namaz ima poseban status u islamu, a dokaz tome je i činjenica da se može obaviti samo u džematu. Jedna od kur’anskih sura nazvana je po ovom namazu (sura El-Džumu’a). Na kraju ove sure Svevišnji naređuje vjernicima da, nakon poziva (ezana) za džumu namaz, ostave trgovinu i druge poslove i da se zapute u džamiju na namaz: „O vjernici, kada se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i pođite molitvu obaviti; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allah amnogo spominjite da biste postigli što želite.“(El-Džumu’a, 9-10) Na pogubne posljedice neopravdanog izostavljanja džume namaza ukazuju slijedeći hadisi. „Ko izostavi tri džume (uzastopno), bez opravdana razloga, srce će mu se zapečatiti.“U drugom predanju se kaže: „Ko izostavi tri džume iz nemara, Allah će mu srce zapečatiti.“(Et-Tirmizi, Ibn Madže, En-Nesai i Ebu Davud)

U komentarima ovih hadisa učenjaci navode da riječi Vjerovjesnika, a.s.: „...srce će mu biti zapečaćeno“znače da će srce takve osobe postati srce munafika (dvoličnjaka), ili da će srce te osobe biti zapečaćeno i tako će postati grubo i osoro, te neće moći činiti dobra djela. A pod riječima „iz nemara“misli se na izostavljanje džume zbog lijenosti, a ne zbog nipodaštavanja njene važnosti ili negiranja obaveznosti, jer je to onda nevjerovanje. Prema tome, u hadisima se ukazuje na opasnost izostavljanja džume iz neopravdanih razloga ili zbog lijenosti, a spomenuta prijetnja se ne odnosi na izostavlajnje džume iz opravdanih razloga, kao što je slučaj sada u ovim vanrednim okolnostima uzrokovanim pandemijom koronavirusa.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine